erfgoedobject

Opgaande eikenrijen als perceelsrandbeplanting

landschappelijk element
ID
300841
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300841

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op de figuratieve kaart van A. Meulemans uit 1787 staat de Kaaibeekhoeve met al haar gronden afgebeeld. Deze waren omzoomd door houtkanten en bomenrijen. Tot op heden zijn op diezelfde perceelsgrenzen bomenrijen aanwezig. De meeste van deze bomenrijen, op één populierenrij na, bestaan uit opgaande eiken. Op basis van de figuratieve kaart valt af te leiden dat de afsluiting vroeger waarschijnlijk uit houtkanten met daarin opgaande bomen bestond. Deze houtkanten leverden brandhout en klein geriefhout, terwijl de bomen wellicht geplant waren voor de houtopbrengst en regelmatig gekapt en heraangeplant werden. Na functieverlies van het hakhout werd dit wellicht verwijderd (zo werd tevens ook het oppervlak bewerkbare grond verhoogd) en bleven enkel de opgaande bomen bewaard.

  • Rijksarchief Brussel, Kaarten en plannen uit het Familie-archief de Merode-Westerlo, Figuratieve kaart van de bezittingen van de markies de Merode te Westerlo-Herselt (1787) opgemaakt door A. Meulemans, (KPT 2 n°01).
  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Aanduidingsdossier A025 Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek (Kinnaer A., 2014)

Auteurs: Kinnaer, Anse
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kaaibeekhoeve

  • Is deel van
    Herselt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgaande eikenrijen als perceelsrandbeplanting [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300841 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.