erfgoedobject

Neoclassicistisch ensemble met achteruitgang tramloods

bouwkundig element
ID
300874
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300874

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen, in 1898 ontworpen door bouwmeester Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De grote poort die tussen de nummers 30-32 geïntegreerd is in de huizenrij, is de achteruitgang van de tramloods op de Draakplaats.

De in 1886 opgerichte Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen had als doel de woningbouw in Zurenborg te organiseren en nam daarvoor verschillende architecten onder de arm om reeksen huizen te bouwen die allemaal pasten in een homogeen wijkbeeld bestaande uit neoclassicistische huizenrijen, opgefleurd met kleurrijke gevels in neo-Vlaamserenaissance-stijl of eclecticisme. Dit ensemble uit 1898 werkte Dieltiëns uit in een hem typerende, eigen trant, waarin de woningen een vrij eenvoudige neoclassicistische gevel krijgen, maar door afwisseling van ornamentiek en verhoudingen een levendig ensemble creëren. Met ensembles als dit heeft Dieltiëns in belangrijke mate mee het typische straatbeeld van Zurenborg getekend.

Het ensemble heeft de typische kenmerken van een ensemble dat in eigen beheer van deze bouwmaatschappij werd opgericht op het einde van de 19de eeuw. Het gaat om zeven huizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadel- of mansardedaken. Alle huizen hebben neoclassicistische, bepleisterde en witgeschilderde parementen parementen met blauwe hardstenen plinten, houten kroonlijsten, rechthoekige muuropeningen, ritmering door kordonlijsten en doorlopende onderdorpels. Telkens echter worden de gevels voorzien van een eigen karakter, door lichte verschillen in de decoratie.

Nummer 22, twee bouwlagen tellend onder zadeldak, heeft een kroonlijst op klossen op de eerste verdieping een driehoekig fronton als accent. De begane grond is aangepast, evenals het schrijnwerk.

Nummer 24 heeft dezelfde verhoudingen, met kroonlijst op klossen en met gekoppelde modillons. De vrij eenvoudige gevel is versierd met verdiepte, geprofileerde panelen, zowel op de muurdammen tussen de vensters, in de velden tussen de modillons en als puilijst tussen de twee bouwlagen.

Nummer 26 springt met een iets hogere kroonlijst en het mansardedak met centraal dakvenster boven de flankerende panden uit. De gevel is versierd met imitatievoegen en kordonlijsten en heeft een centraal entablement op de verdieping als accent. Schrijnwerk van de vensters vernieuwd, aanpassing van de benedenvensters, de houten deur is origineel.

Nummer 28 is qua gevelafwerking bijna identiek aan nummer 24, maar heeft een andere versiering van de puilijst, met afwisselend schijven en vierkante panelen. Schrijnwerk vernieuwd.

De nummers 30-32 vormen een ensemble dat de blikvanger is van de huizenrij. Door het hoge souterrain van de woningen, steekt dit geheel boven de belendende panden uit. Centraal element is de brede, hoge korfboogpoort die de achteruitgang vormt van de tramloods op de Draakplaats. De poort is omlijst door een hanenkam, die doorloopt in de imitatievoegen van de begane grond. Boven de poort, een rechthoekig venster bekroond met gebogen fronton en geflankeerd door twee pilasters op consoles en bekroond door gekoppelde modillons. Deze centrale poorttravee wordt bekroond door een dakkapel met driehoekig fronton. De twee woningen die deze poort flankeren zijn bijna identiek en spiegelend; de begane grond van nummer 32 is verbouwd. Het gaat om enkelhuizen van twee (32) en drie (30) traveeën en twee bouwlagen op een hoog souterrain. De voordeuren zijn bekroond door een entablement waarboven een vierkant bovenlicht zit. Rechthoekige vensteropeningen die op de verdieping in een omlijsting met sluitsteen zijn gevat en keldervensters met diefijzers. Het schrijnwerk van de poort is behouden, de rest van de deuren en ramen is nieuw.

De zevende woningen in deze rij, nummer 34, lijkt qua gevelafwerking sterk op de nummers 24 en 28: de versiering met rechthoekige omlijste velden, de puilijst, de dubbele modillons onder de kroonlijst. Ook hier is het schrijnwerk vernieuwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1898 # 821.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Neoclassicistisch ensemble met achteruitgang tramloods [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300874 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.