erfgoedobject

Dorpskom Semmerzake

bouwkundig geheel
ID: 300914   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300914

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Semmerzake
  Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1982

Beschrijving

Semmerzake is een straatdorp, gelegen op de as Merelbeke-Gavere, op de oostelijke heuvelkam van de Scheldevallei.

Het dorpscentrum wordt gekarakteriseerd door smalle straatjes met een bochtig verloop, hetgeen interessante perspectieven oplevert, zoals bijvoorbeeld het zicht op de pastoriemuur vanaf het bochtige einde van de Aalbroekstraat en de perspectieven op de kerk vanaf de hoek Dorpsstraat-Aalbroekstraat en vanaf Grote Broek. In de straat genaamd Grote Broek is de oude kasseiverharding nog aanwezig, hetgeen bijdraagt tot het pittoreske karakter van het dorp, dat ook bepaald wordt door het afhellend terrein ten westen van de kerk (Grote Broek en Berggat).

Opvallend is de nog homogene kleinschaligheid van de oude bebouwing, waarvan enkele gevels witgeschilderd zijn. Daar waar de woningen gegroepeerd zijn, vormen ze een homogeen geheel (zoals bijvoorbeeld de omgeving van het kerkhof en langsheen de Dorpsstraat).

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000684, Dorpskom (S.N., 1982).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed (OE)
Datum  : 1982


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Brouwerij en feestzaal Brouwershof

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Pietersbanden

 • Omvat
  Pastorie Sint-Pietersbandenparochie

 • Is gerelateerd aan
  19de-eeuwse dorpswoning

 • Is gerelateerd aan
  Onderwijzerswoning

 • Is gerelateerd aan
  Winkel en café met hoeve

 • Is deel van
  Semmerzake

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpskom Semmerzake [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300914 (Geraadpleegd op 29-09-2020)