erfgoedobject

Duitse bunker met open gevechtsstelling

bouwkundig element
ID: 300940   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300940

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Hazegraspolder
  Deze bescherming is geldig sinds 28-01-1982

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hollandstellung
  Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014

Beschrijving

Bunker tegen de westelijke berm van de Nieuwe Hazegraspolderdijk gebouwd, daar waar de dijk een lichte bocht maakt. Langs deze dijk zijn verschillende militaire betonnen constructies uit de Eerste Wereldoorlog bewaard, waaronder de gelijkaardige bunker op zo’n 750 meter zuidoostwaarts en de groep bunkers op zo’n 300 meter noordwaarts.

Historisch overzicht

Duitse bunker opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung. Deze Duitse verdedigingsstelling werd tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken langs de grens met Nederland, tussen Knokke en Vrasene (Beveren). Tussen het Zwin (Knokke) en Leeskensbruggen (Maldegem) zijn de bunkers opgetrokken door het Marinekorps Flandern, vanaf Moerhuize (Maldegem) door de Etappen-Inspektion 4 (of Gruppe Gent). De zone rond Strobrugge (Maldegem) vormde een overgangsgebied. Er is een groot verschil merkbaar in de aanleg van de stelling en de bouwwijze van de bunkers in beide zones.

De uitbouw van de Hollandstellung tussen Knokke en de Damse Vaart

Vanaf april 1916 werd een stelling aangelegd tussen Knokke en de Damse Vaart onder leiding van de afdeling Fortifikation van het Marinekorps. Deze stelling bestond uit een draadhindernis, met ten westen ervan opeenvolgende Stützpunkte (steunpunten) die aansluiting vonden bij de meest noordoostelijke verdedigingswerken van het kustfront, namelijk Schützennest en batterij Bremen. Voor de inplanting van deze steunpunten werd handig gebruik gemaakt van oude verdedigingswerken, die doorheen de eeuwen in dit grensgebied waren aangelegd.

De steunpunten tussen de kust en de Damse Vaart werden als volgt benoemd: Bayern Schanze – Polder Willem (of Wilhelm) – Hazegras (later ook Heinrich genoemd) – Hauptstrasse Donat (ook Dora genoemd).

De steunpunten werden voorzien van bombensichere betonnen schuilplaatsen en mitrailleursposten, in en achter de vuurstelling. Tussen de steunpunten dienden eveneens betonnen schuilplaatsen en mitrailleursposten opgetrokken te worden. Ook later werden nog betonnen constructies toegevoegd.

Deze bunker lag ten zuiden van het Stützpunkt Wilhelm. Het betreft een type bunker, dat meermaals werd opgetrokken door de marine. In de naoorlogse inventarisatie door het Belgische leger wordt dit type aangeduid met Type H. Het betreft een betonnen constructie bestaande uit één ruimte van ongeveer 4,8 op 3,5 m met aan weerszijden een L-vormige (geknikte) toegang. De muur aan frontzijde is tot anderhalve meter dik. Vaak zijn deze constructies in een bestaande dijk ingeplant. Bij deze bunkers bevinden zich doorgaans één of meerdere open gevechtstellingen, bestaande uit een betonnen muurtje, met één of meerdere betonnen paaltjes waarop een mitrailleur geplaatst kon worden op een centrale metalen pin. Vermoedelijk zijn deze betonnen muurtjes en paaltjes pas later in de oorlog opgetrokken. Bij deze bunker is enkel het betonnen muurtje te lokaliseren. Soms zitten er in de muren van de bunker nog openingen. Mogelijk dienden vierkante openingen aan de achterzijde van de bunker voor het versturen van lichtsignalen naar de achterliggende troepen.

Beschrijving

Betonnen militaire constructie in tegen de westelijke berm, met bijhorend betonnen muurtje bovenop de berm, op ongeveer zes meter ten zuidoosten van de zuidelijke toegang. Op het dak is er ter camouflage grasbegroeiing aangebracht. De bunker kan betreden worden via trappen en brede, geknikte gangen aan beide zijkanten. De zijmuren ter hoogte van de toegangen steken ietsje verder uit. De noordelijke toegang is met baksteen dichtgemaakt en vervolgens gecementeerd. Centraal bovenaan de westelijke buitenmuur steekt een ijzer uit de muur. Tegen de dakrand zijn er ijzeren buizen voor afwatering te zien. In deze muur zijn er ook nog verschillende openingen te zien. Binnenin bestaat de constructie uit één ruimte, die afgesloten kon worden met deuren, getuige hiervan de bewaarde deurhengsels. In de noordwestelijke muur zit centraal een nis. In deze muur zitten nog enkele kleinere openingen. In de muur tegenover de noordelijke toegang zit een kijkopening. In de muren zijn ook nog houtrestanten en ijzeren elementen bewaard.

 • Koninklijk Legermuseum Brussel, Fonds C.D.H., Inventaire QGT nr 27, map 533: documenten m.b.t. inventarisatie van bunkers in West- en Oost-Vlaanderen.
 • Militärarchiv Freiburg, RM 120/226: diverse documenten van het Marinekorps Flandern met betrekking tot de aanleg van de Hollandstellung.
 • Militärarchiv Freiburg, Anlagen im Abschnitt der 1. M.D. (Anlage 3 zu Marine-Korps Ia/b nr. 13253), 18/9/1918 (copie van Duitse militaire stafkaart verkregen via de Simon Stevinstichting).
 • LAMBRECHT E. 2014: Knokke en Westkapelle in de Grote Oorlog, Brugge.
 • SAKKERS H. e.a. 2011: De Hollandstellung van Knokke tot Antwerpen. Stille getuige van de Eerste Wereldoorlog, s.l.

Bron     : -
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2017

Aanvullende informatie

Tom Oliviers ontdekte een inscriptie op een muur in de bunker, met name "AN RK/II.MR 1916". "RK" staat wellicht voor "Radfahrer Kompanie", "MR" voor "Marine Regiment". 

Informatie en foto door Tom Oliviers doorgestuurd op 18/2/2019.

Auteurs : Decoodt, Hannelore
Datum: 18-12-2019

Relaties

 • Is deel van
  Hollandstellung

 • Is deel van
  Knokke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Duitse bunker met open gevechtsstelling [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300940 (Geraadpleegd op 14-08-2020)