erfgoedobject

Holle wegen

landschappelijk element
ID
300954
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300954

Beschrijving

Oude onverharde voetwegen komen nog veelvuldig voor in het agrarisch gebied tussen Halen en Loksbergen. Het wegenpatroon is er tussen de 17de eeuw en het heden relatief weinig veranderd. Ten oosten van deze wegen ligt de Betserbaan die een belangrijke rol speelde in de slag van Halen.

Interessant is de Kanoniersstraat die over de volledige lengte tussen de Betserbaan en de Kauwplasstraat (1,6 km) onverhard is en een karrenspoor als basis heeft. Waar deze weg over de top van de Mettenberg loopt, snijdt hij zich op de flanken in tot een holle weg met houtkanten op de berm. Deze houtkanten behoren tot de categorie ‘autochtone bomen en struiken’, met als meest voorkomende soorten robinia, eik, meidoorn. Historisch gezien is de Kanoniersstraat de oude verbindingsweg tussen Halen en Leuven over het interfluvium van Ketelbeek en IJzerenbeek (aantoonbaar aan de hand van 17de-eeuwse tiendenkaart). Deze rol van verbindingsweg is hij ondertussen verloren. De Kanoniersstraat heeft nu een zuiver lokale rol toebedeeld gekregen, waardoor hij zijn authentieke uitzicht van een oude weg behouden heeft.

Aan de oostelijke zijde van de Mettenberg staat dwars op de Kanoniersstraat een zeer diep ingesneden holle weg (sentier 72 in de ‘Atlas der Buurtwegen’) met een hoog uitgelopen houtkant van robinia, en gemengd hakhout robinia en Amerikaanse vogelkers. Ook kleinere voetwegen tussen de akkers zijn bewaard en worden nog altijd als pad gehandhaafd. Het pad dat de verbinding tussen de Kanoniersstraat en de IJzerwinningshoeve maakt, is daar een voorbeeld van.

De meeste wegen in deze omgeving hebben een lokale functie. Meestal worden ze als landbouwwegen gebruikt, maar in toenemende mate ook voor toeristisch-recreatieve doeleinden. Voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog werd een netwerk van wandel- en fietsroutes over het voormalige slagveld uitgezet.

De Kanoniersstraat -niet verhard, met verschillende stukjes holle weg en volgens de breedte van een karrenspoor- is een representatief voorbeeld van een goed bewaarde historische weg. Historische voetwegen komen er in het algemeen nog veel voor.

 

  • S.n. 2012: Op grond van St-Trudo. De kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden 1697, Hasselt, 206-207.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000, kaartblad 127, Kasterlee, raadpleegbaar via http://www.ngi.be/NL/NL1-4-2-3.shtm
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • VAN DEN HOVE P. 2014: Halen, 12 augustus 2014. Een vergeten strijd in een vergeten landschap?, M&L 33/5, 6-27.
 

Auteurs: Verboven, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Halen

  • Is deel van
    Slagveld van Halen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Holle wegen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300954 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.