Vispoort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Boterstraat
Locatie Boterstraat zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vispoort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Vispoort

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vismarkt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nagenoeg identieke reconstructie naar het vooroorlogse patroon door architect Jules Coomans (Ieper). De oorspronkelijke Vis- of Neptunuspoort in Lodewijk XIV-stijl daterend van 1714, was door Jules Coomans in 1907 gerestaureerd geworden; het beeldhouwwerk (Neptunusvoorstelling), toegeschreven aan de vermaarde Ieperse beeldhouwer Louis Ramaut, werd toen hersteld door beeldhouwer K. Cornillie. Hoewel de wederopbouwplannen van Jules Coomans dateren van 1923, werden de werken verdaagd wegens de weinig dringende aard ervan; de poort werd voorlopig opgetrokken uit snelbouwstenen, om pas tegen het einde van de jaren 1920 haar huidig uitzicht te krijgen.

Poortgevel van simili- en/of Euvillesteen; sokkel en schamppalen van arduin. Rondboogpoort met versierde sluitsteen, opgenomen in geblokte omlijsting met pilasters, onder hoofdgestel met entablement, fries voorzien van het jaartal 1714 in Romeinse cijfers, en kroonlijst. Bekronend halfverheven beeldhouwwerk gesigneerd Deraedt, voorstellende Neptunus met drietand op een wagen getrokken door een zeepaard, omschreven door geblokte pilasters onder gebogen kroonlijst met gestrekte uiteinden en bekroond door het stadswapen tussen twee dolfijnen. Doorgang naar de Vismarkt: gebetonneerde (?) zoldering. Aan vermelde markt is de poort rechthoekig en overbouwd door de achtergevel van nummer 23.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 1793.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boterstraat

Boterstraat (Ieper)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vismarkt en omgeving

Boterstraat, Kiekenmarkt, Patersstraat, Seminariestraat, Vismarkt (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.