Winkel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Boterstraat
Locatie Boterstraat 23, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vismarkt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beknopte karakterisering

Typologiewinkels
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Benaderende reconstructie van de vooroorlogse 18de-eeuwse halsgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, door architect Jules Coomans (Ieper). Baksteenbouw op plint van Atrechtse zandsteen. Lelie-ankers op de bovenverdieping. Eenvoudig entablement aansluitend bij de ingezwenkte top afgelijnd door vlakke pilastertjes en bekroond met gebogen fronton. Rechthoekige bovenvensters onder strekse late); houten kruiskozijnen onder meer met kleine roedeverdeling, vervangen de vooroorlogse meer verdiepte kruisramen. De houten winkelpui is een imitatieve variante van de oorspronkelijke, en bestaat uit een drieledige kozijnconstructie met centrale deur gekoppeld aan twee uitstalramen; waaiervormig deurbovenlicht.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boterstraat

Boterstraat (Ieper)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vismarkt en omgeving

Boterstraat, Kiekenmarkt, Patersstraat, Seminariestraat, Vismarkt (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.