erfgoedobject

Duitse militaire post

bouwkundig element
ID: 301104   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301104

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Duitse militaire post
  Deze bescherming is geldig sinds 25-04-2018

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hollandstellung
  Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014

Beschrijving

Halfondergrondse betonnen militaire constructie tegen de zuidoostelijke berm van de Groenendijk, langs de Groenendijkstraat, op 65 meter ten noordoosten van de Sint-Andrieslaan.

Historisch overzicht

Duitse betonnen post, opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung. Deze Duitse verdedigingsstelling werd tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken langs de grens met Nederland, tussen Knokke en Vrasene (Beveren). Tussen het Zwin (Knokke) en Leeskensbruggen (Maldegem) zijn de bunkers opgetrokken door het Marinekorps Flandern, vanaf Moerhuize (Maldegem) door de Etappen-Inspektion 4 (of Gruppe Gent). De zone rond Strobrugge (Maldegem) vormde een overgangsgebied. Er is een groot verschil merkbaar in de aanleg van de stelling en de bouwwijze van de bunkers in beide zones.

Volgens een legerbevel van 12 september 1916 diende de Hollandstellung tussen Moerhuize en Vrasene te bestaan uit een Vorstellung en een Hauptstellung. Het tracé van beide stellingen stond in nauw verband met zones, waar een inundatie tot stand kon gebracht worden. Alle wegen en kruispunten moesten met mitrailleurvuur gedekt kunnen worden.

De Vorstellung diende te lopen tussen Wachtebeke en Strobrugge, via Zelzate, Assenede, Boekhoute, de zuidrand van de polders tot ten zuiden van Sint-Jan-in-Eremo, en vervolgens het Leopoldskanaal tot Strobrugge. De Vorstellung diende door Vorposten bezet te worden, bestaande uit infanterie, mitrailleurs en licht geschut. De Vorstellung diende bij een vijandelijke aanval zo lang als mogelijk behouden te worden. Hiertoe werden draadhindernissen voorzien, evenals kleine steunpunten met schuilplaatsen voor de manschappen en betonnen posten voor mitrailleurs en voor lichte kanonnen. Voor de inplanting van de schuilplaatsen en betonnen posten diende er gebruik gemaakt te worden van kelders, kanaal- en polderdijken. Ten slotte moest er ook gezorgd worden voor goede observatieposten en communicatieverbindingen.

Vandaag zijn er twee kleine betonnen posten bij Assenede gekend, die tot deze Vorstellung behoorden. Dit betreft één van de twee betonnen postjes.

Beschrijving

Klein eenvoudig betonnen postje, tegen een dijklichaam opgetrokken. Het dak van de constructie komt niet of nauwelijks boven de dijk uit. De post is opgetrokken met betonstenen. Het betonnen dak is gegoten. Het beton is samengesteld met een vrij grote kiezel. In het plafond zitten op regelmatige afstand ijzeren profielen. De betonnen post langs de Groenendijk heeft een rechthoekig grondplan van 3,6 x 4,1 m. De constructie bevat twee toegangen, aan zuidoostelijke respectievelijk noordwestelijke zijde. Op het plafond zijn sporen van teerpapier te zien.

 • Koninklijk Legermuseum Brussel, Fonds 185, doos 3791, map 1545, Sous-Secteur d’Eecloo. II Bon du 6 Ch. à p. Croquis des positions allemandes à la frontière hollando-belge, 14 april 1919 (ingetekend op kalk)
 • Militärarchiv Freiburg, RM 120/226: Armeebefehl, AOK 4 Ia Nr. 9/12, d.d. 12/9/1916.
 • Stadsarchief Eeklo, Fonds George Spittael, GS6, WOI Hollandstellung.
 • BIERMANN O. 1937: Deutsche Grenzsicherungen gegenüber Holland im Weltkriege, Vierteljahreshefte für Pioniere, 46.2, 104-108.
 • SAKKERS H. e.a. 2011: De Hollandstellung van Knokke tot Antwerpen. Stille getuige van de Eerste Wereldoorlog, s.l.
 • VAN GEETERUYEN A. & DE JONGH G. 1994: Hollandstellung van de kust tot Strobrugge, toen en nu, Shrapnel, 6.2.

Bron     : -
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2017


Relaties

 • Is deel van
  Hollandstellung
  Assenede, Oosteeklo (Assenede), Vrasene (Beveren), Lapscheure, Moerkerke (Damme), Eeklo (Eeklo), ...

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Duitse militaire post [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301104 (Geraadpleegd op 17-10-2019)