erfgoedobject

Woning Claeys-Verheughe

bouwkundig element
ID
301106
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301106

Juridische gevolgen

Beschrijving

Woning zogenaamd Claeys-Verheughe, naar de opdrachtgevers die de woning volgens een bouwaanvraag van 1955 lieten ontwerpen door de Gentse architect Daniël Craet. Naar verluidt werd de woning later bewoond door architect Rutger Langaskens, die het pand uitbreidde met een luifel ter hoogte van de inkom en een nieuwe garage, geplaatst voor de oorspronkelijke.

De woning is achterin op het perceel gelegen, in functie van de oriëntatie zodat de zuidelijke straatgevel toch opengewerkt kon worden met aansluitend een terras, zonder de privacy van de bewoners te schaden. Het pand wordt voorafgegaan door een sterk beboomde tuin, die het groene karakter van het perceel op het moment van de verkaveling behoudt en inkijk belemmert. De gekasseide oprit tot de woning wordt links aan de straatzijde geflankeerd door een laag bakstenen muurtje, voorzien van een strakke brievenbus.

Typerende, vroege realisatie van Daniël Craet, die gelijkenissen vertoont met onder meer de gelijktijdig ontworpen, nabijgelegen woningen van Craets schoonbroer Jan Burssens op een achterliggend perceel in de Korte Rijakkerstraat en de woning van zijn schoonvader Amaat in de Verschansingsstraat. Woning van twee bouwlagen onder een uitkragend lessenaarsdak, waarbij de voorgevel hoger opgetrokken is. De gevels worden gekenmerkt door een gevarieerd materiaalgebruik, waarbij wit geschilderde bakstenen gevels gecombineerd worden met geveldelen in zichtbaar baksteenmetselwerk en houten beplankingen. De ten opzichte van het dak terugspringende linker en centrale traveeën worden geflankeerd langs links door een vrijstaande bakstenen pijler die het dak ondersteunt, en langs rechts door de travee met de garage. Deze travee was oorspronkelijk volledig uitgewerkt in een sculpturale baksteen – aangeduid op de bouwplannen als 'brandsteen –, maar gaat thans gedeeltelijk schuil achter het recentere vooruitspringende garagevolume. Hoewel het materiaalgebruik van deze recentere toevoeging zich samen met de later gebouwde luifel integreert ten opzichte van het originele volume, wijzigde hierdoor wel het algemeen beeld en de volumewerking van de voorgevel. Grote rechthoekige vensters openen de straatgevel en bewaren hun originele metalen schrijnwerk, dat wit geschilderd is en voorzien is van een kenmerkende, fijne roedeverdeling. De beglaasde inkom bewaart de originele metalen toegangsdeur, die weliswaar voorzien is van een recenter handvat. De oorspronkelijke houten garagepoort met een opvallende, strak uitgewerkte metalen klink, die ook in andere woningen van de architect voorkomt, werd door Langaskens gerecupereerd in de nieuwe garage.

Dat het exterieur een logische vertaling vormt van het interieur en volledig in overeenstemming is met de oriëntatie van het perceel, blijkt ook uit de bouwplannen. De planindeling is anno 2017 volledig bewaard. De inkom wordt ten zuidwesten geflankeerd door de open leefruimte met living en eetkamer, verbonden met de keuken aan de achterzijde. Achter de inkom bevindt een toilet; in de rechtertravee de oorspronkelijke garage met achterliggend een bergruimte. De bovenverdieping omvat een klein niveauverschil tussen het rechter- en linkerdeel. Rechts bevindt zich een slaapkamer aan de straatzijde en achterliggend de badkamer. Links, en aldus iets hoger, zijn de drie overige slaapkamers bereikbaar, waarbij de westelijke kamer voorzien is van een klein balkon aan de zijgevel.

Volgens documenten en tekeningen bewaard in het archief van de Gentse meubelfirma Van den Berghe-Pauvers ontwierp Craet voor deze woning een doorgeefkast tussen living en keuken, gelijkaardig aan de kasten die hij liet maken voor zijn eigen woning en voor de woning van Amaat Burssens, beide gelegen in de naburig Verschansingsstraat. De kast is ook aangeduid op het bouwplan, maar is heden – door een vernieuwing van de keuken – niet langer bewaard. De bouwplannen in het Gentse Stadsarchief duiden ook op de aanwezigheid aan van ingemaakte kasten op de bovenverdieping. Deze houten kasten zijn anno 2017 wel bewaard. Het archief van Van den Berghe-Pauvers bevat daarnaast ook ontwerptekeningen van 1959 voor de fabricatie van los slaapkamermeubilair voor de heer Claeys.

  • Stadsarchief Gent, BA Mariakerke, 1955-075 (doos 43).
  • Stadsarchief Gent, Fonds Van den Berghe-Pauvers, nummer 504, Dossier inzake de productie van meubels naar ontwerp van architect Craet-Mariakerke (1956-1959).
  • Informatie verkregen van de eigenaar (13 april 2017).

Auteurs: Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Edgard Blancquaertstraat

  • Is deel van
    Modelwijk Korte Rijakkerstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Woning Claeys-Verheughe [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301106 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.