Dorpskom Westrem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wetteren
Deelgemeente Westrem
Straat Dorpsstraat, Westremstraat
Locatie Dorpsstraat 47-51, 60-62, 60A, Westremstraat 1, 9, 9A-B (Wetteren)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Westrem

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpen

Beschrijving

De omgeving van de als monument beschermde Sint-Martinuskerk wordt gevormd door de baan van Wetteren naar Sint-Lievens-Houtem, die de dorpskom in twee helften scheidt en de haaks daarop gesitueerde Dorpsstraat die over beide helften doorloopt, zodat de kleine ruimte voor het kerkhof als het ware een kruispunt vormt. De bebouwing is overwegend kleinschalig en gesloten; enkele eenlaagse huisjes met pannen zadeldak bepalen het dorpsbeeld samen met onder andere het oude gemeentehuis.

De bebouwing rond het kerkhof bepaalt eveneens het dorpskarakter, onder andere het kleine café op de hoek van de Dorpsstraat. Deze kleinschalige bebouwing biedt een interessant perspectief langsheen de weg, zo onder meer het dakenspel met de pastorietuin en de torenspits van de kerk zoals deze worden waargenomen vanaf de beek.

Bron: Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000767, Dorpskom

Auteurs: Van den Bossche, Hedwig

Datum tekst: 1986

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westrem

Westrem (Wetteren)

omvat Dorpscafé

Dorpsstraat 49, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

omvat Opgaande zilverlinde als vredesboom Westrem

Dorpsstraat zonder nummer (Wetteren)

omvat Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Dorpsstraat 60, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.