erfgoedobject

Oude Nete

landschappelijk element
ID
301150
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301150

Beschrijving

De Netevallei is een laaggelegen en open gebied met zacht golvend reliëf. Het landschap wordt gedomineerd door de gekanaliseerde Kleine Nete die toch haar meanderend verloop wist te bewaren. Van veel waterlopen in de Netevallei werd de morfologie en structuur in het verleden sterk gewijzigd ten gevolge van herhaalde indijkingen, rechttrekkingen, het afsnijden van meanders en oeververstevigingen. In de vallei van de Kleine Nete ligt ten noorden van de rivier nog een relict van de Oude Nete. Op de historische kaarten uit het midden van de 19de eeuw zoals de Vandermaelenkaart en de Poppkaart wordt dit tracé reeds vermeld als 'Oude Nethe'. Deze voormalige hoofdloop is nu herleid tot een eenvoudige sloot die in de vallei herkenbaar is aan de begeleidende beplanting. Ook in de percelering is de voormalige waterloop nog traceerbaar. De Oude Nete vormt vandaag de gemeentegrens tussen deelgemeenten Pulle en Nijlen.

  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • VERDURMEN I. 2015: Aanduidingsdossier ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’, definitieve aanduiding 27/01/2015. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.


Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Nete [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301150 (Geraadpleegd op 14-06-2021)