erfgoedobject

Viersels Gebroekt

landschappelijk element
ID
301151
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301151

Beschrijving

Het Viersels Gebroekt ligt in de vallei van de Kleine Nete en werd in het verleden ingericht als vloeiweide. De Molenbeek en Kleine Beek stromen hier te midden van de graslanden en er zijn uitgesproken (laag)veenafzettingen te vinden. Er liggen soortenrijke graslanden en relicten van dotterbloemgrasland.

Oorspronkelijk vormden de beemden binnen de winterbedding van de Kleine Nete een natuurlijk waterbergingsbekken. In de zomer stonden de beemden in dienst van de hooiwinning vermits het grasland dankzij de overstromingen een kwalitatief en kwantitatief hoge opbrengst opleverde. Vloeimeersen waren graslanden die ‘s winters overstroomden en dankzij het vruchtbare slib een bijzonder rijke hooiopbrengst leverden. Een systeem van grachten die op korte afstand parallel aan elkaar liepen en in verbinding stonden met een waterloop maakte het in heel de Netevallei mogelijk om hooilanden te bevloeien met nutriëntenrijk beekwater.

Door de kanalisatie van de Kleine Nete werd de verbinding tussen hooilanden en de rivier verbroken wat het einde betekende van het tot dan gehanteerde bevloeiingssysteem. Vermoedelijk bleef het bevloeien van hooilanden een algemeen gebruik tot kort voor WO II.

Het Viersels Gebroekt is een voorbeeld van dergelijke specifiek ingerichte vloeibeemden. Het fijnmazig netwerk van sloten en grachten in functie van de bevloeiing is vandaag nog deels herkenbaar en herinnert aan de oorspronkelijke inrichting.

  • VERDURMEN I. 2014: Aanduidingsdossier ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’, definitieve aanduiding 27/01/2015. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.


Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk

  • Is deel van
    Zandhoven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Viersels Gebroekt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301151 (Geraadpleegd op )