erfgoedobject

Strook Lieben

landschappelijk element
ID
301163
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301163

Beschrijving

Sinds de tweede helft van de 19de eeuw werden centraal in de Mechelse Heide en Vuchterbos Heide bosstroken aangelegd dwars over het plateau zoals o.a. de strook Lieben. Initieel was dit complex bedoeld voor de aanleg van een kanaal tussen Maasmechelen en Genk, maar dit plan werd nooit gerealiseerd waarna het gebied in de tweede helft van de 19de eeuw werd bebost met naaldbos.

Deze bosontginning werd georganiseerd vanuit een centraal ingeplante hoeve vanwaar de verschillende hoofdassen van de bosaanleg vertrokken. De strook was in twee opgedeeld en begrensd door middel van een systeem van rechte aarden dijkjes en vormt nu nog een duidelijk lijnrelict in het bos. De zuidelijke bosgrens is hier gemarkeerd door een ondiepe gracht en de talud is beplant met hakhout van wintereik.

De strook liep oorspronkelijk verder naar het oosten, maar werd onderbroken door een ontginning.

  • VERDURMEN I. 2014: Aanduidingsdossier ankerplaats ‘Mijnsite Eisden, Mechelse heide en Mechels Bos’, definitieve aanduiding 12/02/2014. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.


Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2014


Relaties

  • Is deel van
    Mijnsite Eisden, Mechelse Heide en Mechels Bos


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Strook Lieben [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301163 (Geraadpleegd op 14-06-2021)