erfgoedobject

Middeleeuwse stadsomwalling

bouwkundig element
ID
301174
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301174

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Middeleeuwse stadsomwalling
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Nonnenvest
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De Begijnenvest en de Nonnenvest vormen samen de laatste restanten van de middeleeuwse, volledig beplante, aarden stadsomwalling. Het is één van de weinig resterende voorbeelden van een dergelijk verdedigingsstelsel.

Historiek

Het is niet bekend wanneer deze omwalling tot stand is gekomen. Dit gebeurde ten laatste in de 14de eeuw want de Bovenpoort en Zandpoort worden voor het eerst vermeld in 1361 en 1402.

Beschrijving

De stadsversterking bestond grotendeels uit aarden wallen met een gracht aan de voet ervan. Ze werden beplant om verstuiving tegen te gaan.

De Nonnenvest is een volledig begroeide aarden wal die een maximale hoogte van twaalf meter bereikt. Aan de voet is nog het tracé van de vroegere stadsgracht te bemerken, die gedempt werd in 1966. De Nonnenvest vormt een aantrekkelijke promenade met uitzicht op het Besloten Hof in de Nonnenstraat en sluit noordwaarts aan bij de Zandpoort.

De Begijnenvest is een dreef tussen de Augustijnenlaan en de Burchtstraat die achter de tuinen van het Begijnhof loopt.

 • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000485, Herentals: stadsgezichten en monumenten, verantwoording tot bescherming (F. Brenders, 1979).
 • AERTS W. 1987: Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout, Wommelgem, 70.
 • KENNES H. & STEYAERT R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel – Turnhout, 113.

Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Stadspoort Bovenpoort

 • Omvat
  Stadspoort Zandpoort

 • Is deel van
  Begijnenvest

 • Is deel van
  Nonnenvest


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Middeleeuwse stadsomwalling [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301174 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.