Mommaertsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Overijse
Deelgemeente Overijse
Straat Mommaertsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Overijse (inventarisatie: 25-02-2015 - 31-12-2017).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gekasseide baan die afdaalt, grotendeels als holle weg, van de Nijvelsebaan naar de Abstraat. Het tracé van de baan is al zichtbaar op de Ferrariskaart (circa 1771-1778).

Halverwege de straat is de voormalige semi-gesloten hoeve "Mommaertshof" (nummer 71) te situeren. Vandaag liggen er op de locatie van de historische hoeve, zichtbaar op de Ferrariskaart als pachthoeve "Mamoer", nieuwe hoevegebouwen. Het Mommaertshof werd midden 16de eeuw bewoond door het geslacht Mommaerts. Het ging om een groot omsloten gebouwencomplex met daarrond grote veldblokken. Dit hof gaat minstens terug op een laatmiddeleeuwse ontginning.

Ten noordoosten tegen de Nijvelsebaan zijn er een aantal percelen met een bewaarde bakstenen ommuring, mogelijk als restant van voormalige serrebedrijven voor de druiventeelt.

Op de hoek met de Nijvelsebaan staat een elektriciteitscabine uit begin jaren 1950.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • ROSIER K. (red.) 2005: Terlanen Toen. Fotoboek, Terlanen, 37.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Terlanen

Overijse (Overijse)

omvat Boerenhuis met aanhorigheden

Mommaertsstraat 80, Overijse (Vlaams-Brabant)

omvat Commandobunker C46

Mommaertsstraat zonder nummer, Overijse (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoevetje

Mommaertsstraat 79, Overijse (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.