erfgoedobject

Station Sint-Denijs-Westrem met omgeving

bouwkundig geheel
ID
301225
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301225

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het dorpsgezicht omvat het stationsgebouw van Sint-Denijs-Westrem en haar omgeving, namelijk twee tegenoverliggende hoekhuizen aan de kruising met de Octaaf Soudanstraat, evenals een aanpalend rijhuis.

De twee hoekhuizen met cafés werden vrijwel gelijktijdig gebouwd als het tegenoverliggende station dat omstreeks 1910 tot stand kwam op de vernieuwde spoorlijn tussen Gent en Kortrijk en tot 1984 actief bleef. Het geheel vormt een goed bewaard voorbeeld van de stedenbouwkundige opvattingen van de vroege 20ste eeuw, waarbij afgeschuinde hoekgebouwen de toegangslaan tot een stationsplein flankeerden.

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 7. Hoekhuis met café zogenaamd ‘In de statie by B. Boone aannemer’ zoals vermeld in een gevelveld op de hoektravee. Anno 2015 nog in gebruik als café, opnieuw genaamd 'In de statie'. Het pand is kadastraal geregistreerd in 1912 en werd gebouwd in opdracht van ondernemer Bernard Boone-De Rycke, die de grond pachtte van ridder Emile Soenens-De Bay.

Bakstenen hoekhuis van twee bouwlagen met een afgeschuinde hoektravee met centraal een dakkapel onder een gebogen kroonlijst, geflankeerd door twee traveeën links en drie rechts, onder een zadeldak (pannen). Lijstgevel onder een uitkragende houten kroonlijst op klossen, centraal in de hoektravee ondersteund door modillons. Polychroom baksteenparement van rode baksteen in kruisverband, verlevendigd door verweerde, wit geglazuurde baksteen als horizontale banden en in de boogvelden, op een gecementeerde plint met schijnvoegen. Hoektravee met centrale inkom van het café, aan weerszijden geflankeerd door een venster, onder een rechthoekig drielicht met gecementeerde tussenstijlen en latei. Voor het overige getoogde vensters met bewaard houten schrijnwerk. De ramen van het café zijn voorzien van fraai houtwerk met kenmerkende roedeverdeling boven- en onderaan, ingevuld met gekleurd structuurglas. De centrale toegangsdeur tot het café is vernieuwd.

Ten noordoosten van het café bevindt zich haaks op de Jean-Baptiste de Gellincklaan georiënteerd, een stalling. Het hoekperceel wordt aan die zijde verder afgesloten met een bakstenen muur.

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 3, Octaaf Soudanstraat 28-30. Hoekhuis met voormalig café, kadastraal geregistreerd in 1911 en gebouwd in opdracht van brouwer Theofiel Roegiers-Engel, die de grond pachtte van ridder Emile Soenens-De Bay. Het pand is thans niet langer in gebruik als café, maar werd opgesplitst in drie delen als woningen en kantoor. Hierdoor is de planindeling vermoedelijk gewijzigd. De oorspronkelijke gevelvelden zijn niet langer leesbaar.

Traditioneel vormgegeven pand met invloeden van de cottagestijl, grotendeels symmetrisch opgevat als een hoekhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën onder een uitkragend pannen zadeldak. De afgekante hoektravee is uitgebouwd als een puntgevel, verfraaid met houtwerk in de top, en wordt geflankeerd door lijstgevels met een centrale deurtravee en in de uiterst linkse travee een dakvenster. Polychroom metselwerk met rode baksteen in kruisverband, gecombineerd met wit geglazuurde baksteen als decoratieve horizontale banden ter hoogte van de vensterdorpels en in de boogvelden. Rechthoekige vensters op hardstenen lekdorpels en onder metalen I-balken met rozetten ritmeren de gevels. Grotendeels bewaard houten schrijnwerk met typerend roedeverdeling onderaan en in het bovenlicht, deels ingevuld met gekleurd structuurglas. Overig schrijnwerk vernieuwd naar oorspronkelijk model, zoals de vernieuwde, beglaasde toegangsdeur aan de Jean-Baptiste de Ghellincklaan. Eenvoudige, bewaarde houten toegangsdeur aan de Octaaf Soudanstraat.

Eenlaagse, relatief gesloten aanbouw aan de zijde van de Octaaf Soudanstraat, stilistisch aansluitend bij het hoofdgebouw en verlevendigd met decoratief houtwerk in de zijpuntgevel.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1911/10, 1912/7.
  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002064, Station Sint-Denijs-Westrem (S.N., 1997).

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2015


Relaties

  • Omvat
    Station Sint-Denijs-Westrem

  • Is deel van
    Sint-Denijs-Westrem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Station Sint-Denijs-Westrem met omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301225 (Geraadpleegd op 18-04-2021)