Villa Groendaalheyde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Het Torentje
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Overijse
Deelgemeente Overijse
Straat Terlindenlaan
Locatie Terlindenlaan 12-14, Overijse (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Overijse (inventarisatie: 25-02-2015 - 31-12-2017).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eclectische villa uit begin 20ste eeuw gelegen in een ruime tuin die zich uitstrekt tussen de Terlindenlaan en de Groenendaallaan.

Het "Château" werd kadastraal geregistreerd in 1913, samen met de personeelswoning (nummer 12), in eigendom van Casmir Van den Eyndt – Vanden Wyngaert, voormalige kapitein-commandant uit Antwerpen. Op een oude postkaart wordt het "La Tourelle" genaamd. De villa kadert in de ontwikkeling van het gehucht Maleizen aan de grens met Terhulpen waar nieuwe verkavelingen plaatsvonden op ontginningen van het Zoniënwoud. Het waren de rijke burgerij die hier een villa op het platteland kwamen bouwen langs de Terhulpensesteenweg en de nieuwe straten hier haaks op. Deze villa is net als enkele andere grote villa’s langs de Terhulpensesteenweg één van de grote voorbeelden.

In de jaren 1930 waren Albert Janssen en Marie Henriette Scheyven eigenaars van dit pand, daarna werd het een kindertehuis. In 1964 werd de villa gekocht door het ministerie van justitie dat er een centrum voor opleiding en vervolmaking van de kaders inrichtte. Vanaf 1989 eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Eind jaren 1990 vond een renovatie van de villa plaats met uitbreiding tot centrum voor informatie, communicatie en vorming in de welzijnssector.

Onderkelderde villa van twee bouwlagen onder een complexe bedaking met leien, bekroond met een uitgewerkte ijzeren omlopende borstwering. Baksteenbouw op een breukstenen plint die wordt afgelijnd met een hardstenen waterlijst. Er wordt gebruik gemaakt van witte natuursteen voor de omlopende banden en hoekkettingen. Rechthoekige en getoogde muuropeningen met hardstenen lekdrempels en lateien, vernieuwd schrijnwerk naar oorspronkelijk model.

De centrale toegang in een terugspringende travee is bereikbaar via een steektrap leidend naar een overluifeld bordes met ijzeren zuiltjes en een mozaïekvloer; balkonbekroning met ijzeren borstwering. Links en rechts van de centrale travee een risaliet met op de bovenverdieping een balkon met ijzeren balustrade. Aan de oostelijke hoek torenvolume met de diensttrap, onder een leien dak waarvan de bekroning ontbreekt (zie oude postkaarten). Ten oosten vijfzijdige uitbouw uitlopend op een terras van latere datum.

Aangepast interieur, maar met bewaarde indeling op de begane grond: centrale inkom met links en rechts hiervan de grote ontvangstruimten. De woning was voorzien van een dubbele circulatie voor de bewoners en het personeel (zie trappen en voormalige dienstruimtes). Volgende elementen bleven bewaard op de begane grond: parketvloeren in keperverband met uitgewerkte omlijsting, marmeren vloer in hal en gang, in de hal zuilen, lambriseringen, stucwerk, tegels met ingelegde motieven in de dienstruimtes, trap en eenvoudige diensttrap.

Dienstgebouw ten zuiden, gelegen naast de toegang tot het domein en oorspronkelijk verbonden met de toegang via een overluifelde poort met torentje tussen pijlers (zie oude postkaart). Vandaag resten enkel de witstenen pijlers en de houten poorten. Dienstgebouw met centrale hogere travee van twee bouwlagen. Gevels met een contrasterende kleurwerking door de bepleisterde en beschilderde vlakken met vrijgelaten bakstenen banden en hoekkettingen. Mogelijk ook in gebruik als koetshuis, zie centrale travee met poort.

Grote tuin met kronkelende wandelpaden, nog niet zichtbaar op de topografische kaart van 1924, wel op de luchtfoto van 1971, en bomen aangeplant bij de aanleg van de tuin (?). In tuin verdwenen vijver met resterende trappenpartij in breuksteen. Tegen de Groendendaallaan parking. Ten oosten van de villa recentere bijgebouwen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, afdeling III (Overijse), 1913/192.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
  • VANFROYENHOVEN E. 2008: Terugblik op Open Monumentendag te Maleizen 14 september 2008, De Kelle – Beiersblad 28.4, 57-69.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Maleizen

Overijse (Overijse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.