erfgoedobject

Mariahof en kapellen

bouwkundig element
ID
301241
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301241

Beschrijving

Mariahof, opgericht midden 20ste eeuw binnen de oorspronkelijke ommuring van de pastorietuin, ten oosten van de kerk van Jezus-Eik.

Het hof werd gebouwd in 1958 op initiatief van pastoor Robert Coulmont, de kerkfabriek en het "Werkend Comité van het Mariahof". Architect was Lacroix en aannemer Hector Goossens (Hoeilaart). De parochiezaal (Witherendreef 2) ten westen tegen het Mariahof, werd bij deze werken aangepast zodat het er een stilistisch geheel mee vormt. Het hof werd ingewijd op 1 mei 1959.

Het besloten hof bestaat uit vier vleugels met een open bogengalerij. Ten westen op het plein staat het Maria-altaar onder een rond prieel. In de galerij hangen de 15 staties van de rozenkrans uitgewerkt als geëmailleerde bas-reliëfs, deze zijn het werk van Raymond De Gryse (1920-1991) uit Hoeilaart en werden bekostigd door onder andere giften van families. Ook het centrale Mariabeeld is van zijn hand.

Rond het Mariahof, de pastorietuin en het voormalige kerkhof bevond zich een bidweg in de vorm van 19de-eeuwse kapellen in de ommuring. Van deze kapellen zijn er nog twee bewaard. De andere bevonden zich in de afgebroken kerkhofmuur. De nog bestaande kapellen aan beide zijden van de Eeuwstraat zijn niet gedateerd, maar op de topografische kaart van 1867 stond op de hoek van de Eeuwstraat en de Witherendreef een kapel aangeduid (weliswaar aan de overzijde van de Witherendreef). In 1924 stond er ook een kapel aangeduid op hoek van de Witherendreef met de Kapucijnendreef (nu gesloopt). De kapellen werden bij de bouw van het Mariahof aangepast.

De kapel op de hoek van de Eeuwstraat met de Witherenstraat heeft een gevel in witte natuursteen en wordt bekroond met een fronton. De kapel is toegankelijk via een rondboogdeur met ijzeren hekken met de initialen S.G. verwijzend naar de "Société Generale" die de vorstelijke eigendommen beheerde. Dit duidt op de grote verbondenheid tussen Jezus-Eik en het Zoniënwoud. Sober interieur met rood-witte tegelvloer en gipsen Onze-Lieve-Vrouwenbeeld. Volgens de literatuur was dit in oorsprong een Sint-Rochuskapel.

Sint-Christoffelkapel op de hoek met de Eeuwstraat en de Brusselsesteenweg. De kapel heeft een rijk uitgewerkte gevel met rondboogdeur met ijzeren hekken met eveneens de initialen S.(Société) G.(Generale). De bakstenen gevel heeft een omlijsting van witte natuursteen met festoenen en een neoclassicistische bekroning met kruis en medaillon met "IHS". In het interieur muuropening die toegang geeft tot de pastorietuin en modern beeld van Sint-Christoffel aan de hand van beeldhouwer De Gryse.

  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
  • S.N. 1976: Kapellen te Overijse, Eigen Schoon en de Brabander 59.1-3, 103-123.
  • S.N. s.d.: Informatiepaneel aan de toegang tot het Mariahof (geraadpleegd op 10 september 2015).

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mariahof en kapellen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301241 (Geraadpleegd op 25-01-2021)