erfgoedobject

Kasteeldomein van Schoten

landschappelijk element
ID: 301274   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301274

Beschrijving

Het kasteeldomein van Schoten betreft een waardevol kasteelpark gelegen in het zuiden van de gemeente, ten westen van de kruising van het Kempisch Kanaal en het Albertkanaal. De grenzen van het gebied worden bepaald door bebouwing in het noorden en zuiden en wegen langs oost- en westkant.

Reeds in 1232 wordt melding gemaakt van de hoeve ‘Hof van Schoten’. Het betrof op dat moment waarschijnlijk eerder een hoeve dan een kasteel. De oude beukendreef met aan het eind het huidige kasteel is als structuur nog herkenbaar zoals op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778). Op de kaart van Vandermaelen (1854) vinden we tevens een deel van het huidige wegenpatroon rond het kasteeldomein terug.

Het kasteelgebouw zelf werd in zijn huidige vorm opgebouwd in de tweede helft van de 16de eeuw, nadat het oorspronkelijke kasteel in 1542 werd verwoest. Het betreft een U-vormig gebouw met vier majestueuze hoektorens op vierkante basis, waarvan de omgrachting en de onderbouw van muren en torens nog van het oorspronkelijke kasteel zijn. Later (1750) werden een aantal verbouwingen aan de gevels uitgevoerd, waardoor het zijn huidige classicistische uitzicht kreeg. Ook te vermelden zijn de prachtige rococopoort met wapenschilden en embleem en de ‘Valkentoren’, die nog een overblijfsel is van de versterkte inrijpoort uit de 16de eeuw. Verder staat op het domein de voormalige kasteelhoeve, de zogenaamde ‘Riddershoeve’, die dateert uit de 18de eeuw, maar sterk werd verbouwd. In de noordoostelijke hoek van het kasteeldomein van Schoten staat de voormalige hovenierswoning van het kasteel, gebouwd rond 1899.

Naast het kasteel omvat het park een oud bomenbestand van zomereik en beuk, aangevuld met Amerikaanse eik en witte paardenkastanje. Het kasteelpark met gebouwenpatrimonium en een waardevol gevarieerd bomenbestand vormt een groene restruimte binnen een sterk bebouwde omgeving.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.

Bron     : Ankerplaats 'Kasteel van Schoten'. Landschapsatlas, A10024, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2001


Relaties

  • Omvat
    Domein kasteel van Schoten

  • Is deel van
    Schoten

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteeldomein van Schoten [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301274 (Geraadpleegd op 12-08-2020)