erfgoedobject

Dorpskom Mullem

bouwkundig geheel
ID
301303
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301303

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Dorpskom Mullem
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De dorpskom van Mullem is een getuige van een bijna ongeschonden bewaarde vroegmiddeleeuwse bewoningssite, overeenstemmend met de huidige dorpskern, die zich ontwikkeld heeft naast een voormalige feodale omwalde motte, waar het zogenaamde kasteeltje staat, en in de buurt van de 12de-eeuwse Sint-Hilariuskerk.

De organisch opgebouwde dorpskom getuigt in zijn architectuur van een eenvoudige maar duidelijk gestructureerde gemeenschap: een dorpskern gegroeid rond de beschermde 12de-eeuwse romaanse kerk Sint-Hilarius en gevormd door de pastorie, typische plattelandswoningen en kleine hoeven, een dorpsherberg en de 19de-eeuwse onderwijzerswoning. In volume, opbouw en onderlinge structuur weerspiegelen de panden de status van de vroegere bewoners. Alle lage woningen zijn opgetrokken in eenvoudige landelijke materialen uit de onmiddellijke omgeving en zijn bedekt met typische kleipannen, alle gekaleid en gekleurd in het zogenaamde Mullems geel.

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000394, Dorpskom Mullem (advies KCML, 1999).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Herberg In De Kroon

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Hilarius

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  School en onderwijzerswoning

 • Omvat
  Villa Klein Kasteeltje

 • Is deel van
  Mullem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpskom Mullem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301303 (Geraadpleegd op )