erfgoedobject

Grote Markt en omgeving

bouwkundig element
ID
301320
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301320

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Grote Markt en omgeving
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Het centrum van Mechelen wordt gevormd door de Grote Markt en de omliggende straten. Het betreft een plein met nagenoeg vierkante plattegrond. Ten westen bevindt zich de Sint-Romboutskerk.

Historiek

De Grote Markt werd reeds vermeld als "Forum Machliniense" in een schepenakte van 1286, met inbegrip van de huidige Schoenmarkt: een dries gevormd door de Romeinse heirbaan Bavay-Utrecht langs Steenweg-Onder den Toren, met een vertakking langs Scheerstraat-Befferstraat. Nadien belangrijk knooppunt van oude wegen, namelijk Brussel-Antwerpen-Lier-Diest. In het begin van de 14de eeuw uitbreiding naar het oosten door de afbraak van een huizenrij tussen de Standonckstraat en Bruul, voor de bouw van de nieuwe Lakenhal. Sinds 1486 benaming "Grote Markt".

Met de bouw in 1526 van het Paleis van de Grote Raad (noordelijke stadhuisvleugel) verdween ook de vroegere gevangenis "het Steen" gelegen in de uitsprong van de Standonckstraat (voorheen de zogenaamde Steenstraat).

Van oudsher en tot op heden politiek, economisch en commercieel centrum met het stadhuis, een concentratie van markten, belangrijke afspanningen en hotels voor het reizigersvervoer, later aangepast als winkel- en horecabedrijven; de grotendeels verbouwde begane grond splitst de oude gevelwanden op in twee registers.

Gezien de Grote Markt al van oudsher het centrum van het middeleeuwse Mechelen was, mag het geen verrassing zijn dat er in de loop van de jaren al een heleboel archeologische vaststellingen konden gedaan worden.

In 2001 werd een archeologische opgraving uitgevoerd centraal op de Grote Markt. Hierbij werden een aantal opmerkelijke sporen aangetroffen, zoals kuilen die in verband kunnen gebracht worden met een leerlooierij uit de 13de eeuw, sporen van kasseiwegen uit de 13de en 14de eeuw. Aan de westzijde van de markt werden resten aangetroffen van wat ooit een indrukwekkend bouwwerk moet zijn geweest (zeker 30 meter breed). Dit gebouw is op het moment van de bouw van het Steen wellicht al afgebroken. Daarnaast werden ook de gelijkvloerse verdieping en de kelders van het 13de-eeuwse Steen zelf, aan de oostkant van de markt, archeologisch onderzocht.

Tijdens de late middeleeuwen bevond er zich wellicht bewoning op de markt, zoals blijkt uit de sporen van kleine woningen en een waterput. Uit dezelfde periode konden ook sporen van twee openbare gebouwen – hallen - opgetekend worden.

De recentere perioden (17de, 18de, 19de eeuw) worden vertegenwoordigd door een grote hoeveelheid paalsporen: de restanten van wat ooit kraampjes en tribunes waren die werden opgericht tijdens processies.

Bij opgravingen aan het stadhuis en op de binnenkoer van het stadhuis in 1975 werden een grote hoeveelheid archeologische sporen gevonden: sporen van bakstenen huisjes, kelders, waterputten (waarin onder andere lederen schoenfragmenten werden gevonden) en beerputten. Alles kon gedateerd worden in de 13de-14de eeuw.

Beschrijving

Het betreft een plein met nagenoeg vierkante plattegrond, met als blikvanger ten oosten het stadhuis en de voormalige Lakenhal, ten westen de "Beyaert" met op de achtergrond de Sint-Romboutskerk, en ten zuidwesten geopend naar de Schoenmarkt met het voormalig Schepenhuis.

De pleinwanden worden gekarakteriseerd door overwegend 18de-eeuwse bebouwing ter vervanging van de vroegere houten gevels. Enkele panden werden eind 19de, begin 20ste eeuw gerestaureerd (onder meer nummers 4, 9, 13 en 17) of heropgebouwd in neotraditionele stijl (nummers 5, 14, 16, 27 en 31), volgens oude archieffoto's van circa 1900-1910 vaak in de plaats van een vroeger diephuis van drie bouwlagen met bepleisterde lijstgevel uit de 18de of 19de eeuw.

Centraal op het marktplein staat een wit marmeren beeld van Margareta van Oostenrijk, opgericht in 1849 door Jozef Tuerlinckx (1809-1873). Arduinen sokkel met biografisch opschrift en neorenaissancemotieven, ontworpen door toenmalige stadsarchitect F. Bauwens; gietijzeren hek; eromheen patroon van vroegere uurwijzerplaat van de Sint-Romboutstoren, ingewerkt in het gekasseide plein. Ernaast stond voorheen een fraaie gietijzeren kiosk, afgebroken in het begin van de 20ste eeuw.

 • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 156657 Grote Markt I.
 • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 206753 Stadhuis.
 • GODENNE L. 1908: Malines jadis et aujourd'hui, 290.
 • EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
 • UYTTERHOEVEN J.-STEURS V. 1942: De Plaatsnamen van Mechelen binnen de Oude Wallen, Mechelen, I, 79-82.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Afspanning De Schaal

 • Omvat
  Afspanning De Zwaan

 • Omvat
  Apotheek De Kat

 • Omvat
  Art-deco stadswoning

 • Omvat
  Art-decowinkelhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis 't Verken

 • Omvat
  Burgerhuis Bethleem

 • Omvat
  Burgerhuis De Beer

 • Omvat
  Burgerhuis Gulden Ster

 • Omvat
  Burgerhuis In het Haentien

 • Omvat
  Burgerhuis Keulen

 • Omvat
  Burgerhuis Schaapherder

 • Omvat
  Burgerhuis Sint-Antonius

 • Omvat
  Burgerhuis Sint-Peeter

 • Omvat
  Burgerhuizen Groot Lam en Klein Lam

 • Omvat
  Classicistische stadswoning

 • Omvat
  Grote Markt

 • Omvat
  Herenhuis De Beitel, de Passer, 't Penseel

 • Omvat
  Hoekhuis Den Aren

 • Omvat
  Hoekhuis gedateerd 1737

 • Omvat
  Hoekhuis In den Boer à la Mode

 • Omvat
  Hoekhuis In het Suyckerhuys

 • Omvat
  Hoekhuis Koning van Schotland

 • Omvat
  Hotel De Kraan

 • Omvat
  Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

 • Omvat
  Oorlogsmonument naar ontwerp van Ernest Wijnants

 • Omvat
  Postkantoor De Beyaert

 • Omvat
  Reuzenstraat

 • Omvat
  Scheerstraat

 • Omvat
  Schepenhuis

 • Omvat
  Schoenmarkt

 • Omvat
  Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen Kleynhuysken en 't Pothuisken

 • Omvat
  Uitbreiding stadhuis Mechelen

 • Is deel van
  Mechelen binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Grote Markt en omgeving [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301320 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.