erfgoedobject

Pues Boom

landschappelijk element
ID
301337
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301337

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Linde op de Pullenberg
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde Pues Boom
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Deze zomerlinde is gelegen op een splitsing van twee holle wegen, waaronder de Romeinse Kassei.

De boom wordt op verschillende historische kaarten weergegeven. Te beginnen bij Villaret (1745) waarop een kruis en de boom is afgebeeld. Ook op de Ferrariskaart (1771-1777) staat de boom met een kapel weergegeven. Vandermaelen (1854) geeft enkel de boom weer maar niet de kapel/kruis. Op het primitief kadaster staat de boom weergegeven zonder kapel. Op de latere topografische kaarten staat de boom niet nadrukkelijk afgebeeld, behalve op die van de jaren 1930.

Volgens Frere (1954) mat de boom in ca. 1920-1925 3,5m omtrek, 22m hoog en een takgestel van 8,5m. De boom werd volgens deze bron "volgens plaatselijke overlevering rond 1780 geplant". Hierin wordt tevens verwezen naar een tweetal arduinstenen die de plaats aan zouden duiden waar de galg ooit stond, vandaar dat naar deze boom wordt verwezen als de "galgeboom". Van de twee stenen is er nu nog één zeshoekige steen zichtbaar. De hoge ligging van deze plaats, ca. 10m boven de holle wegen, moet een indrukwekkend beeld hebben gegeven.

De benaming Puesboom zoals op de Ferrariskaart, is wellicht afgeleid van een toponiem. De heuvel ten zuiden van de boom wordt op de historische kaarten respectievelijk Palleberg (19de eeuw) en Pullenberg (20ste eeuw) genoemd. De holle weg loopt via deze heuvel naar Terhove.

De boom is in zijn huidige toestand volledig hol en bestaat zelfs uit twee afzonderlijke delen welke op zich vrij vitaal zijn.

 • Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, Kaart van Villaret, 1745, schaal 1:14.400.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • FRERE J., 1954: De lindboom van Bommershoven, in Limburg, 33, 236.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Holle weg

 • Is deel van
  Oude Kassei


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pues Boom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301337 (Geraadpleegd op )