Gevelwand Begijnengracht

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Begijnengracht, Hoogstraat
Locatie Begijnengracht 41-115, Hoogstraat 162 (Gent)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gevelwand Begijnengracht

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beknopte karakterisering

Typologieverharde wegen

Beschrijving

De zuidzijde van de Begijnengracht, één van de oude uitvalswegen van Gent, heeft vrij diepe percelen en vertoont nog de oudste bebouwing met verschillende topgevels en oude kernen opklimmend van de 15de tot de 18de eeuw (nummer 45, 73, 75-77, 81). Reeds bij het begin van de 19de eeuw werden talrijke gevels aangepast, veelal verhoogd met een bouwlaag en voorzien van een horizontale kroonlijst ter vervanging van de traditionele trap- of klokgevel of de getrapte dakkapellen. Samen hiermee werd een uniformiserende gevelbepleistering aangebracht. Het grootste deel van de straat wordt gekenmerkt door deze eenvoudige bepleisterde lijstgevels met registers van rechthoekige vensters op de bovenverdiepingen (nummer 41-43), al bleven er ook oudere topgevels en 18de-eeuwse huizen bewaard. Enkele eind 19de-eeuwse panden zijn rijker versierd.

Als invalsweg van de druk bevolkte Brugsepoortwijk naar de stad kregen de meeste panden vooral sinds de tweede helft van de 19de eeuw een commerciële functie. Uit de talrijke bouwaanvragen blijkt duidelijk de evolutie en snel wisselend voorkomen van deze puien. Typische 'tribunes' of plastisch uitgewerkte raamomlijstingen en neoclassicistische omramingen met oren, voluten, entablementen met kroonlijst en klossen uit de jaren 1880 bleven bewaard bij nummer 47-51 (1880) en 45 (1885). Twee- en drieledige houten vitrines onder kroonlijst bleven doorleven tot in de 20ste eeuw. Een mooi voorbeeld hiervan bleef bewaard bij nummer 79 (1905).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002003, Begijnengracht (S.N., 1996).

Bron: -

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

omvat Burgerhuis

Begijnengracht 45, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Begijnengracht 47-51, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Geboortehuis Monseigneur Karel Seghers

Begijnengracht 85, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met de Begijnengracht

Begijnengracht 97-115, Hoogstraat 162, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis de Pluim

Begijnengracht 75-77, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Begijnengracht 55-59, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Begijnengracht 65, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Begijnengracht 73, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Begijnengracht 81, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Begijnengracht 83, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Begijnengracht 53, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Begijnengracht 87, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Begijnengracht 93, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met houten winkelpui

Begijnengracht 79, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen

Begijnengracht 89, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee stadswoningen met houten winkelpui

Begijnengracht 41-43, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.