erfgoedobject

Muurschilderingen Sint-Odulphuskerk

bouwkundig element
ID
301447
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301447

Juridische gevolgen

Beschrijving

Muurschilderingen uit de eerste helft van de 15de eeuw op de pijlers van de triomfboog.

Links de Heilige Petrus met sleutel en omgekeerd kruis; onderschrift SANCTUS PETRUS; rechts de Heilige Paulus met boek en zwaard; onderschrift SANCTUS PAULUS; beiden in een ondiepe afgesloten architecturale ruimte met driehoekige vloermotieven en tegen een textiele achtergrond.

De schilderingen werden ontdekt tijdens de ontpleistering van het koor ter gelegenheid van de restauratie en uitbreiding van de kerk onder leiding van de architecten Mathieu Christiaens en Hyacinth Martens (1903-1904). Restauratie in 1907 en integratie in een nieuw decoratieproject (voltooid in 1910) door de Luikse schilder Adolphe Tassin. Enkele fragmenten hiervan zijn nog in situ aanwezig: decoratieve friezen en taferelen uit het Oude en het Nieuwe testament

  • BERGMANS A. 1998: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, KADOC Artes 2, Leuven, 299-300 (met bibliografie, archivalische en iconografische bronnen).
  • SMETS L. 1996: Muurschilderingen in Limburg, Rijkel, 30.

Auteurs: Bergmans, Anna
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Tussen 2014 en 2020 werd de kerk gerenoveerd. De restauratie van de schilderwerken was hier een groot onderdeel van. De 15de-eeuwse schilderingen werden gerestaureerd. Ook werden de overschilderde figuratieve muurschilderingen vanonder hun dekkende laag verf tevoorschijn getoverd.

De zijkoren en het hoofdkoor zijn hersteld in hun oorspronkelijk kleurenpalet dat de neoromaanse architectuur typeert.

Het noorderkoor is een Mariakoor, het zuiderkoor is een koor met Odulphus en plaatselijke heiligen in de glasramen. De stoel van de Heilige Lutgardis als topstuk bevindt zich ook hier.

Het hoofdkoor bevat een beschildering in 3 registers:  in het eerste een omhullend gordijn met geschilderde pelikanen. In het tweede en derde staan 20ste-eeuwse prefiguraties van het Oude Testament van de Luikse Schilder Adolphe Tassin. De taferelen van het eerste register verwijzen naar de eucharistie uit het oude testament. In het derde register zien we profeten uit het oude testament.

De grote storende lacunes in het bovenste register van het koor werden aangevuld met tekeningen in een gelijkaardige stijl maar blijven als toevoeging herkenbaar door het verschil in uitvoeringstechniek.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Odulphus met sacristie en kloostergang


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Muurschilderingen Sint-Odulphuskerk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301447 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.