erfgoedobject

Muurschilderingen in de Abdij van de Bijloke

bouwkundig element
ID: 301469   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301469

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel

Medaillons op de noord- en zuidmuur, laatste kwart 13de eeuw (diameter circa 52 cm).

Noordmuur: noordwestelijke travee: Heilige Jacobus de Mindere met vollerstang en kruis. Op de veelhoekige ingemetselde pijler rechts daarvan: Heilige Julianus met zwaard in de hand en valk op de vuist, patroon van de reizigers; minieme restanten van medaillons op noord- en zuidmuur.

Sporen van muurschilderingen reeds vermeld in 1854. Ontdekking van de medaillons bij onderzoek in 1994 nadat de kapel kort tevoren grotendeels ontpleisterd was; restauratie onder leiding van Lode De Clercq in 1994-1995.

Refectorium

Waardevol monumentaal geconcipieerd ensemble van 14de-eeuwse muurschilderingen dat in 1924 in een reconstruerende polychrome omgeving werd opgenomen na een architectonisch herstel van de ruimte. Op de oostelijke muur is het Laatste Avondmaal uitgebeeld, een toepasselijk thema voor de nonnenrefter, en daarboven de Zegening van de Heilige Maagd in een gotische vierlob. Aan de overzijde boven de spitsboogvensters zijn twee heiligen ten voeten uit geschilderd: links van de schouw Sint-Jan de Doper die een medaillon met het Lam Gods in zijn linkerhand draagt terwijl hij het hoofd van Herodus vertrapt; rechts van de schouw een voorstelling van de Heilige Christoffel met Jezuskind op de linkerarm terwijl hij de rivier doorwaadt. Restauratie van de schilderingen in 1924 door Frans-Jozef Coppejans. Walter Schudel en Guido Jan Bral reinigden en fixeerden de schilderingen in 1977.

  • BERGMANS A. 1998: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, KADOC Artes 2, Leuven, 309-310 (met bibliografie, archivalische en iconografische bronnen).
  • BUYLE M. 1994: Gent, voormalige abdij van de Bijloke, in BUYLE M. & BERGMANS A., Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, M&L Cahier 2, Brussel, 110-111.
  • DE CLERCQ L. 1995: De kapel van het Bijlokehospitaal. Onderzoek naar de binnenafwerking, Stadsarcheologie 19.2, 10-21.
  • FRYKLUND C. 2011: Flemish Wall Painting, Turnhout, 90-95, 148-162.
  • MARTENS M. 1989: De muurschilderkunst te Gent (12de tot 16de eeuw), Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BelgiĆ«. Klasse der Schone Kunsten, Brussel, 51.46, 58-68.

Bron     : -
Auteurs :  Bergmans, Anna
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Bijlokehospitaal en Bijlokeklooster

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Muurschilderingen in de Abdij van de Bijloke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301469 (Geraadpleegd op 12-08-2020)