Dorpskern Outer

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Outer
Straat Kerkweg, Smid Lambrechtstraat, Roelandersweg
Locatie Kerkweg, Roelandersweg, Smid Lambrechtstraat (Ninove)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Outer

Deze bescherming is geldig sinds 01-08-1986.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpen, loofbossen

Beschrijving

Het dorpsgezicht omvat de parochiekerk Sint-Amandus met haar onmiddellijke omgeving langs een deel van de Smid Lambrechtstraat (voorheen Dorpsstraat) en de Kerkweg, alsmede een populierenbos over de Molenbeek. In hoge mate kleinschalige en oorspronkelijke dorpsbebouwing en kenmerkend bochtig tracé van de Kerkweg. Ten noordwesten van de parochiekerk ligt aan het dorpsplein de pastorie en tegenover de kerk een voorheen gesloten hoeve. Het dorpsgezicht werd eveneens bepaald door een thans verbouwde hoeve met watermolen en een thans verdwenen lemen boerenwoning.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000770, Parochiekerk Sint-Amandus (VAN DEN BOSSCHE H., 1986).

Bron: -

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Outer

Outer (Ninove)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Boerenwoning

Kerkweg 23, Ninove (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Smid Lambrechtstraat 42, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Roelandersweg 24, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Parochiekerk Sint-Amandus

Smid Lambrechtstraat 33, Ninove (Oost-Vlaanderen)

omvat Pastorie

Kerkweg 1, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.