erfgoedobject

Gesloten hoeven met omgeving

bouwkundig geheel
ID: 301492   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301492

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het hoevecomplex van het Hof te Tortelboom is een imposante gesloten hoeve aan de zuidwestzijde van een verhard zijstraatje van de Tortelboomstraat met op de achtergrond een golvend landschap. De gebouwen, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, dateren in deze vorm van 1866-1867. De hoeve wordt omgeven door een omhaagde moestuin en omhaagde hoogstamboomgaard.

De omliggende weilanden, voornamelijk graasweiden en maïsvelden die de omgeving vormen van deze hoeve en het zicht er op vrijwaren, worden afgezoomd door verschillende, deels holle wegen en deels door met populieren of knotwilgen afgeboorde wegen. Het agrarische landschap vormt de gaaf bewaarde landelijke omgeving van de twee gesloten hoeven, waarvan de occupatiegeschiedenis minstens terug gaat tot de 18de eeuw, met een voor zuidoost Oost-Vlaanderen typische inplanting van het Hof te Tortelboom halverwege de helling van de beekvallei.

Ten zuidoosten van het Hof te Tortelboom bevindt zich langs de Waagstraat een gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een vierkant erf. De boerenwoning gaat terug tot het vierde kwart van de 18de eeuw. De aanhorigheden dateren uit de 19de eeuw, het dienstgebouw uit de 20ste eeuw.

Aan de Borrekensveldweg, een doodlopende veldweg naar de Beverbossen, ligt nog een boerenwoning die werd aangepast tot landelijke woning en van waaruit men een uniek zicht heeft op het hogerliggende hoevecomplex van het Hof te Tortelboom.

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO002002, Hoeve zogenaamd Hof te Tortelboom met omgeving (BOGAERT C., VAN DEN BREMT P. & VAN DER LINDEN G., 1996).

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Van den Bremt, Paul, Van der Linden, Geert
Datum  : 1996


Relaties

 • Is deel van
  Aspelare
  Aspelare (Ninove)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Waagstraat 1 (Ninove)

 • Omvat
  Gesloten hoeve Hof te Tortelboom
  Tortelboomstraat 8 (Ninove)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeven met omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301492 (Geraadpleegd op 16-07-2019)