erfgoedobject

Dorpskom Sint-Pauwels

bouwkundig geheel
ID: 301496   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301496

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Pauwels
    Deze bescherming is geldig sinds 08-09-2011

Beschrijving

De dorpskom van Sint-Pauwels wordt bepaald door een driehoekige begraasde en beboomde dries. Ten noorden liggen onder andere de parochiekerk Sint-Paulus, het kerkplein, de pastorie en de Roomanmolen.

De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit één- of tweelaagse burgerhuizen, onderaan soms tot handelshuis verbouwd. De verschillende straathoeken worden ingenomen door (voormalige) herbergen. De geslotenheid van het plein wordt nog versterkt door de engheid van de straatdoorgangen.

De arduinen gemeentepomp, een burgerhuis met art-nouveaumotieven, een hardstenen gedateerde deuromlijsting, het voormalige schoolgebouwtje met beeldnis en het oud gemeentehuis in neotraditionele baksteenarchitectuur verlevendigen de dorpskom. Karakterbepalend zijn de driehoekige vorm van de dries, de parochiekerk met vroeggotische toren, het kerkhofhekken in kunstsmeedwerk en de ronde stenen stellingkorenmolen.

Ten zuiden van de dries lagen vroeger weiden en akkers. Deze werden verkaveld.


Bron     : Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000656, Geografisch pakket Sint-Gillis-Waas.
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Dorpskom Sint-Pauwels [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301496 (Geraadpleegd op 25-06-2019)