Muurschilderingen en -polychromie Sint-Annakerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Hamontweg
Locatie Hamontweg 112, Maaseik (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Muurschilderingen in Vlaanderen (erfgoedonderzoek: Januari 2015 - Oktober 2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Muurschilderingen en -polychromie Sint-Annakerk

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Anna

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Anna

Deze bescherming is geldig sinds 21-09-1936.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Muurschilderingen en architectuurpolychromie, eerste helft 14de eeuw en datering onbekend.

1. Taferelen op de zwikken van de gordelbogen in het schip.

Noordmuur van oost naar west, te beginnen met de derde: Heilige Joris met de draak; niet identificeerbaar; rechtstaande figuur met twee knielende personen; rechtstaande figuur met twee knielende personen. Zuidmuur, van oost naar west: marteling van de Heilige Barbara; marteling van de Heilige Catharina van Alexandrië met uiteenspattende wielen, links keizer Maxentius en twee beulen; Heilige Margaretha van Antiochië die door de draak verslonden wordt en hieruit weer tevoorschijn komt; het kaarsenwonder van de Heilige Relindis en de Heilige Herlindis bij een beeld van een zittende Madonna met Kind op een altaar; links de apostel Paulus met zwaard en boek, rechts [N.I.] de apostel Thomas (?) met zwaard en winkelhaak (?) en knielende persoon; Heilige Johannes de Doper met discus, twee knielende personen; eerste helft 14de eeuw.

2. Resten van architectuurpolychromie op de kapitelen: geometrische motieven en marmerschilderingen; eerste helft 14de eeuw.

Ontdekking van de schilderingen in 1856 tijdens de restauratiewerken en ontpleistering onder leiding van provinciaal architect Herman Jaminé. Restauratie in 1991 door Profiel, onder leiding van Walter Schudel.

  • BERGMANS A. 1998: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, KADOC Artes 2, Leuven, 323-324 (met bibliografie, archivalische en iconografische bronnen).
  • BUYLE M. 1994: Maaseik, Sint-Annakerk te Aldeneik in: BUYLE M. & BERGMANS A. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, M&L Cahier 2, Brussel, 158-159.
  • FRYKLUND C. 2011: Flemish Wall Painting, Turnhout, 115.
  • SMETS L. 1996: Muurschilderingen in Limburg, Rijkel, 20-21.

Bron: -

Auteurs: Bergmans, Anna

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Parochiekerk Sint-Anna

Hamontweg 112B, Maaseik (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.