erfgoedobject

Muurschilderingen en -polychromie Sint-Annakerk

bouwkundig element
ID: 301517   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301517

Juridische gevolgen

Beschrijving

Muurschilderingen en architectuurpolychromie, eerste helft 14de eeuw en datering onbekend.

1. Taferelen op de zwikken van de gordelbogen in het schip.

Noordmuur van oost naar west, te beginnen met de derde: Heilige Joris met de draak; niet identificeerbaar; rechtstaande figuur met twee knielende personen; rechtstaande figuur met twee knielende personen. Zuidmuur, van oost naar west: marteling van de Heilige Barbara; marteling van de Heilige Catharina van Alexandrië met uiteenspattende wielen, links keizer Maxentius en twee beulen; Heilige Margaretha van Antiochië die door de draak verslonden wordt en hieruit weer tevoorschijn komt; het kaarsenwonder van de Heilige Relindis en de Heilige Herlindis bij een beeld van een zittende Madonna met Kind op een altaar; links de apostel Paulus met zwaard en boek, rechts [N.I.] de apostel Thomas (?) met zwaard en winkelhaak (?) en knielende persoon; Heilige Johannes de Doper met discus, twee knielende personen; eerste helft 14de eeuw.

2. Resten van architectuurpolychromie op de kapitelen: geometrische motieven en marmerschilderingen; eerste helft 14de eeuw.

Ontdekking van de schilderingen in 1856 tijdens de restauratiewerken en ontpleistering onder leiding van provinciaal architect Herman Jaminé. Restauratie in 1991 door Profiel, onder leiding van Walter Schudel.

  • BERGMANS A. 1998: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, KADOC Artes 2, Leuven, 323-324 (met bibliografie, archivalische en iconografische bronnen).
  • BUYLE M. 1994: Maaseik, Sint-Annakerk te Aldeneik in: BUYLE M. & BERGMANS A. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, M&L Cahier 2, Brussel, 158-159.
  • FRYKLUND C. 2011: Flemish Wall Painting, Turnhout, 115.
  • SMETS L. 1996: Muurschilderingen in Limburg, Rijkel, 20-21.

Bron     : -
Auteurs :  Bergmans, Anna
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Anna

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Muurschilderingen en -polychromie Sint-Annakerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301517 (Geraadpleegd op 12-08-2020)