erfgoedobject

Watermolen Bostmolen en omgeving

bouwkundig geheel
ID: 301538   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301538

Juridische gevolgen

Beschrijving

De kleine wijk bij de voormalige Bostmolen aan de Machelgemstraat te Roborst, een eind buiten de dorpskom gelegen, vertoont door zijn specifieke bebouwing en bouwtypologie het karakter van een kleine dorpskom. De tot de 16de eeuw teruggaande, door een waterrad aangedreven graan- en oliemolen heeft geruime tijd zijn oorspronkelijke functie verloren.

De bebouwing is typisch kleinschalig en landelijk (woningen van één- en anderhalve bouwlaag) naast een hoeve, een restant van een oude brouwerij en een woning van het meer stedelijk type, met geschilderde en met rotseerwerk gecementeerde gevels. Met uitzondering van deze woning draagt de landelijke bebouwing echter sporen van de huidige bestemming van de site als gebied voor dagrecreatie, namelijk door herinrichting van een aantal woningen tot herberg.

Bostmolenstraat 1, voorheen Slijpstraat 43 (Strijpen). Een bakstenen, witgeschilderde woning met afgewolfd pannendak, met duidelijke sporen die erop wijzen dat het hier een tot woonhuis verbouwde schuur betreft, namelijk met een dichtgemetselde korfboog van een inrijpoort. Het geheel, dat zich in een grote ommuurde tuin met boomgaard bevindt, is goed waarneembaar vanaf de weg Oudenaarde-Zottegem.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002122, Bostmolen en omgeving (S.N., 2003).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2003


Relaties

 • Omvat
  Boerenburgerhuis met bijgebouwen

 • Omvat
  Brouwerij

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Molenaarswoning

 • Omvat
  Opgaande linde als hoekboom

 • Omvat
  Opgaande linde als hoekboom

 • Omvat
  Watermolen Bostmolen

 • Is deel van
  Roborst

 • Is deel van
  Strijpen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Watermolen Bostmolen en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301538 (Geraadpleegd op 25-10-2020)