Watermolen Bostmolen en omgeving

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Alternatieve naam Machelgemmolen en omgeving
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm, Zottegem
Deelgemeente Roborst, Strijpen
Straat Machelgemstraat, Biestmolenstraat, Zottegemsesteenweg, Rijkestraat, Slijpstraat, Bostmolenstraat
Locatie Bostmolenstraat, Rijkestraat, Slijpstraat (Zottegem), Biestmolenstraat, Machelgemstraat, Zottegemsesteenweg (Zwalm)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Bostmolen en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2000.

Beknopte karakterisering

Typologieschuren

Beschrijving

De kleine wijk bij de voormalige Bostmolen aan de Machelgemstraat te Roborst, een eind buiten de dorpskom gelegen, vertoont door zijn specifieke bebouwing en bouwtypologie het karakter van een kleine dorpskom. De tot de 16de eeuw teruggaande, door een waterrad aangedreven graan- en oliemolen heeft geruime tijd zijn oorspronkelijke functie verloren.

De bebouwing is typisch kleinschalig en landelijk (woningen van één- en anderhalve bouwlaag) naast een hoeve, een restant van een oude brouwerij en een woning van het meer stedelijk type, met geschilderde en met rotseerwerk gecementeerde gevels. Met uitzondering van deze woning draagt de landelijke bebouwing echter sporen van de huidige bestemming van de site als gebied voor dagrecreatie, namelijk door herinrichting van een aantal woningen tot herberg.

Bostmolenstraat 1, voorheen Slijpstraat 43 (Strijpen). Een bakstenen, witgeschilderde woning met afgewolfd pannendak, met duidelijke sporen die erop wijzen dat het hier een tot woonhuis verbouwde schuur betreft, namelijk met een dichtgemetselde korfboog van een inrijpoort. Het geheel, dat zich in een grote ommuurde tuin met boomgaard bevindt, is goed waarneembaar vanaf de weg Oudenaarde-Zottegem.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002122, Bostmolen en omgeving (S.N., 2003).

Bron: -

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roborst

Roborst (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Strijpen

Strijpen (Zottegem)

omvat Boerenburgerhuis met bijgebouwen

Machelgemstraat 60, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Brouwerij

Machelgemstraat 21-29, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Machelgemstraat 62-64, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Molenaarswoning

Machelgemstraat 58, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

omvat Opgaande linde als hoekboom

Machelgemstraat zonder nummer (Zwalm)

omvat Opgaande linde als hoekboom

Machelgemstraat zonder nummer (Zwalm)

omvat Watermolen Bostmolen

Machelgemstraat 56, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.