erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID: 30156   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30156

Beschrijving

Groot, neobarok getint herenhuis (nummer 52) met aanpalende voormalige conciërgewoning links (nummer 54) en afhankelijkheden (onder meer garage) uitgevend op de Recollettenpoort, naar ontwerp van architecten de gebroeders Thomas en G. Candeel (Brussel) van 1922. 

Nummer 52. Dubbelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen) met twee dakkapellen. Lijstgevel van donkere baksteen op arduinen sokkel met rechthoekige kelderopeningen; parement van simili- en/of Euvillesteen. Middenrisaliet gemarkeerd door erker op de tweede bouwlaag en uitlopend op dakvenster met in- en uitgezwenkte top. Anderzijds horizontale gevelgeleding door middel van kordonvormende lekdrempels en banden. Rondbogige en rechthoekige muuropeningen, op de begane grond met bovenlicht in de vorm van oculus met geometrische houten tracering; bijkomende geblokte booglijst met maskervormige sluitsteen voor de deur met paneelwerk en deels beglaasd. In tegenstelling tot de straatgevel, sobere en vlak gehouden achtergevel van donkere baksteen. Zijgevels met bitumen beschieting. Rechts, oorspronkelijk een lage zijvleugel, echter thans vervangen door nieuwe bouw (nummer 50).

Interieur: volgens bouwaanvraag, traditionele structuur en planschikking van een ruim 19de-eeuws herenhuis.

Nummer 54. Eenvoudige bouwtrant nagenoeg niet aansluitend bij het herenhuis. Puntgevel van twee bouwlagen boven een verhoogde begane grond. Een soort van Brugse travee met rondbogige muuropeningen, echter getoogd bij de kelderverdieping; verdiepte borstweringen. Geveltop met ronde oculus.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987

Aanvullende informatie

De links aanpalende voormalige conciërgewoning (nummer 54) is niet langer bewaard. Het herenhuis werd, vermoedelijk kort na inventarisatie, ook grotendeels gesloopt: de voorgevel bleef wel bewaard, onderging aanpassingen en werd geïntegreerd in een nieuwbouw.

  • Geopunt Vlaanderen, Orthofoto’s 1979-1990, Diksmuidestraat 52, Ieper [online], https://www.geopunt.be/ (geraadpleegd op 13 mei 2020).
Datum: 13-05-2020

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30156 (Geraadpleegd op 21-09-2020)