erfgoedobject

Jonge hoogstamboomgaard met veekeringshaag

landschappelijk element
ID
301603
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301603

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze jonge hoogstamboomgaard met veekeringshaag is gelegen in de hoek van de Kleine Veldsteeg en de Grootloonstraat. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) is te zien dat de percelen in Grooloon rond de bebouwing allemaal ingenomen zijn door boomgaarden. Zo ook dit perceel. In de tussentijd is deze boomgaard altijd in gebruik gebleven, hoewel steeds vervangen door jonge bomen. De huidige bomen zijn jonger dan 20 jaar, maar kennen een gaaf en volledig plantverband en een actief gebruik. Langs de Kleine Veldsteeg is de boomgaard afgesloten met een meidoornhaag.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap, dit is zeker in de omgeving van Grootloon het geval waar er historisch gezien al een hoge dichtheid aanwezig was.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jonge hoogstamboomgaard met veekeringshaag [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301603 (Geraadpleegd op 26-02-2021)