Twee burgerhuizen in eclectische stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Kardinaal Mercierlei
Locatie Kardinaal Mercierlei 76-78, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kardinaal Mercierlei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee burgerhuizen in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Henri Van Haevermaet, naar ontwerpen door de architect Frans Mijlemans uit 1909. Van deze laatste, vermoedelijk actief van begin jaren 1900 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog, is weinig bekend.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvatten beide rijwoningen drie bouwlagen onder een zadeldak. Waar de lijstgevel van nummer 76 zich onderscheidt door een parement uit witte natuursteen met schijnvoegen op de begane grond, is deze van het nummer 78 opgetrokken uit roomkleurige Silezische brikken en natuursteen, beide op een bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Geleed door waterlijsten en kordonvormende lekdrempels, legt de compositie telkens de klemtoon op het middenrisaliet. Dit laatste wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een balkon met consoles, een doorgetrokken balustrade of smeedijzeren borstwering. Verder zijn de opstanden opgebouwd uit registers van getoogde, rechthoekige of rondbogige deur- en vensteropeningen, in geriemde omlijsting of met een spitse of gebogen waterlijst op imposten. Gekorniste houten kroonlijst, in nummer 76 als onderdeel van een klassiek hoofdgestel met guirlandefries, in nummer 79 op hoekpostamenten. Het houten schrijnwerk van inkomdeuren en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies.

De plattegronden beantwoorden aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, geflankeerd door de keuken, met pomphuis en wc in de achterbouw. De bovenverdiepingen omvatten elk drie kamers, met een badkamer boven de keuken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 956#4556 en 956#4570.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Kardinaal Mercierlei met omgeving

De Merodelei, Kardinaal Mercierlei, Le Grellelei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.