erfgoedobject

Burgerhuis in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID
301624
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301624

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de heer Cattoor, bureeloverste van het Loodswezen, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1909. De architect was beheerder van het bouwbedrijf Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", dat tussen 1908 en 1914 in Antwerpen, Berchem en Borgerhout een groot aantal burger- en meergezinswoningen tot stand bracht, voor eigen rekening of in opdracht van derden.

Louis Hendrikx begon zijn loopbaan midden jaren 1890, en was vermoedelijk actief tot kort vóór of na de Tweede Wereldoorlog. Zijn ontwerpen voor "Antwerpsche Bouwnijverheid" worden over het algemeen gekenmerkt door een conventioneel eclecticisme, materiaalpolychromie en decorelementen ontleend aan de art nouveau. Aan de kardinaal Mercierlaan bracht hij in 1909-1910 twee gelijkaardige panden tot stand, de woning Lebrun en de woning Van Der Geten, in 1912 gevolgd door een vierde woning voor eigen rekening van de maatschappij.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, verwerkt met blauwe hardsteen en witte natuursteen voor de plint, waterlijsten, lekdrempels, speklagen, balkons, hoekblokken, sluitstenen en vensterposten. Geleed door waterlijsten en kordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op het brede zijrisaliet. Dit laatste wordt gemarkeerd door drielichten, een driezijdig balkon en een Frans balkon, beide met consoles en smeedijzeren borstwering. Verder is de opstand opgebouwd uit registers van steek- of rondboogopeningen, op de begane grond geaccentueerd door een waterlijst met zweepslagmotiefje, of rechthoekige muuropeningen onder een ijzeren latei met rozetten. Een klassiek hoofdgestel met gekorniste houten kroon- en tandlijst op consooltjes, vormt de gevelbeëindiging. Vandaag bepleisterd, waren de panelen op de borstweringen en in de fries oorspronkelijk bedoeld voor een sgraffitodecor. Het houten schrijnwerk van de vensters met typische roeden en beglazing bleef behouden, de inkomdeur is vernieuwd; smeedijzeren keldertralies en gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht en overdekt terras de begane grond, met keuken, pomphuis en wc in de achterbouw. In het bouwdossier ontbreken de plattegronden van de bovenverdiepingen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 956#4576.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

  • Is deel van
    Kardinaal Mercierlei met omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301624 (Geraadpleegd op 16-06-2021)