Standbeeld Frederik de Merode

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Frederik de Merodeplein
Locatie Frederik de Merodeplein zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Standbeeld Frederik de Merode

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kardinaal Mercierlei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Standbeeld van Frederik de Merode, onthuld in 1905 naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid. Het monument in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, werd ontworpen door de architect Emile Thielens, met een beeldengroep en reliëfs door de beeldhouwer Josuë Dupon.

Graaf Louis Frédéric Ghislain de Merode (1792-1830) geldt als één van de helden van de Belgische Revolutie van 1830. Zwaar gekwetst tijdens gevechten met het Hollandse leger te Berchem op 24 oktober, overleed hij op 4 november te Mechelen aan zijn verwondingen. Hij is begraven op de begraafplaats van Berchem, en wordt verder geëerd met een praalgraf door de beeldhouwer Guillaume Geefs in de Sint-Michielskathedraal, en met een standbeeld door de architect Henry van de Velde en de beeldhouwer Paul Du Bois uit 1898 op het Martelaarsplein, beide te Brussel.

Het monument bestaat uit een vierkante sokkel in blauwe hardsteen, gekantonneerd door pilasters met het gekroonde monogram M, en als opschrift "1830" en "België Vrij". Bronzen beeldengroep met voorstelling van de gewonde Frederik de Merode met pistool, ondersteund en beschermd door een vaandrig en een revolutionair met muts. Op de basis van de sokkel rust een bronzen leeuw, en de schacht is bekleed met bronzen gedenkplaten en reliëfs met taferelen van Frederik de Merode tijdens de Belgische Revolutie.

  • Genootschap voor Antwerpse geschiedenis 1964: Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw, Antwerpen, 301.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 76.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Frederik de Merodeplein

Frederik de Merodeplein (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.