erfgoedobject

Begraafplaats Overijse

bouwkundig geheel
ID: 301632   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301632

Beschrijving

Ommuurde begraafplaats uit het eerste kwart van de 19de eeuw gelegen op een helling ten noordwesten van het centrum van Overijse tussen de Brusselsesteenweg en Solheide.

Historiek

De toelating tot het oprichten van een begraafplaats op Solheide door koning Willem I der Nederlanden kwam er in 1823. Een stuk grond op Solheide in handen van G. Devis werd omgeruild met de kerkfabriek. Het betreft hier het zuidelijke deel van de begraafplaats. De begraafplaats werd gewijd op 16 november 1825 door E.H. Depauw, pastoor van Terhulpen en deken van het district Waver. Op het primitief kadaster (circa 1825) was de begraafplaats al weergegeven als "kerkhof". De eerste begraving vond plaats op 21 november 1825. In 1829 werd het oude kerkhof rond de kerk opgeheven. Het noordelijke deel werd in 1868 geschonken door de voormalige burgemeester Ferdinand Marie Vandevelde, die voor zichzelf een ereplaats had voorbehouden met grafkelder.

Vandaag worden hier geen nieuwe graven meer toegevoegd, tenzij bijzetting in bestaande concessies. In de toekomst zal de begraafplaats omgevormd worden tot "herdenkingspark". De huidige begraafplaats van Overijse, "Hagaard", is te bereiken via de Bredestraat.

Beschrijving

De begraafplaats wordt afgelijnd met een bakstenen muur en is toegankelijk vanop Solheide of vanop de Brusselsesteenweg via een bakstenen en gekasseide trap. Eenvoudige aanleg met centraal kruispatroon waarlangs de belangrijkste graven liggen.

Her en der verspreid over de begraafplaats liggen graven uit de 19de eeuw. De meeste graven zijn vervaardigd uit blauwe hardsteen. Verschillende familiegraven voor gegoede burgers: Coosemans, Decock en Taymans (ontworpen door Melotte), Decoster, Demol, Kumps (1795-1866), Modave en Vandevelde. Het graf van de familie Le Hoye is het imposantste grafmonument.

Tussen de familiegraven ook deze van voormalige burgemeesters van Overijse: grafsteen van burgemeester Ferdinand Marie Vandevelde en zijn echtgenote Anne Marie Kumps en het graf van burgemeester Dieudonné. Verder het graf van notaris Alphonse Jean Baptiste Van Den Eyde (1833-1893). Helemaal ten zuiden van de begraafplaats, bij de toegang, staat de neogotische grafkapel voor burgemeester Emile Taymans (1880-1942), en Helene Taymans (1882-1977). In de kapel een piëta op hoge sokkel. Op de begraafplaats zijn ook de graven te vinden van priester Leyten (1841-1936) en het graf van Nel, echtgenote De Carnière (1886-1971), beter bekend als het model van beeldhouwer Rik Wouters. Ook één oorlogsgraf van het Gemenebest.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Primitief kadaster Overijse, afdeling IV (Overijse), sectie D, circa 1825.
  • VANDE PUTTE G. 1980: Overijse in 1830. Een staaltje van indrukwekkend-probate dorpskernhernieuwing, Zoniën 4.1, 17-26.
  • VAN SAN. P. 2007: Het Onderwijs en de Scholen in Overijse in de negentiende eeuw, XXVIIste bijdragen tot de geschiedenis van het land tussen IJse en Lane, Leuven, 21.
  • WILLAERT C., VAN SAN P., DENAYER R., DE BOECK I. & VAN DE PUTTE G. 2003: De laatste reis. Begraven te Overijse. Uitgave ter gelegenheid van het erfgoedweekend 25-26 en 27 april 2003, Bijdrage XXIII over de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland van de Heemkundige kring de Beierij van IJSE, Leuven,

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Begraafplaats Overijse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301632 (Geraadpleegd op 26-11-2020)