erfgoedobject

Aaneenschakeling van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen

landschappelijk element
ID: 301636   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301636

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ten zuiden van het centrum van Borgloon, langs de Sint-Truidersteenweg, bevindt zich een aaneenschakeling van enkele boomgaarden allen omgeven door meidoornhagen. Er zijn verschillende toegangshekken aanwezig. Deze afsluitingen werden voorzien zodat de boomgaard begraasd kon worden door vee, meidoornhagen werden hiervoor traditioneel gebruikt. De boomgaard bevat nog verschillende oude bomen en is aangevuld met jongere bomen. De inplanting van de bomen houdt rekening met de lokale omstandigheden. Langs de randen van de boomgaard werden perelaars geplant omdat deze soorten beter wind kunnen verdragen. De appelaars bevinden zich in het beschermde middengedeelte. Deze methode geeft een illustratie van de technieken die werden toegepast om de fruitteelt te optimaliseren. De boomgaard bevat daarmee een technische waarde.

De boomgaard dateert uit het begin van de 20ste eeuw, dit past in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en grote delen van het landschap zouden beslaan.

De ligging aan de Sint-Truidersteenweg maakt de boomgaard beeldbepalend. De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap.

Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

  • Topografische kaarten van BelgiĆ«, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van BelgiĆ«, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Aaneenschakeling van hoogstamboomgaarden en meidoornhagen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301636 (Geraadpleegd op 30-05-2020)