erfgoedobject

Hoogstamboomgaard Rode Hoeve

landschappelijk element
ID
301685
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301685

Juridische gevolgen

Beschrijving

De omgeving van de kerk, het kasteel en twee vierkantshoeves te Bommershoven wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende hoogstamboomgaarden. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) is te zien dat hier verschillende boomgaarden aanwezig waren. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden begraasd door vee. Ook op de latere topografische kaarten is de grote dichtheid aan hoogstamboomgaarden te zien. Vanaf het begin van de 20ste eeuw worden nog enkele bijkomende boomgaarden aangeplant, dit past in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en grote delen van het landschap zouden beslaan.

Deze boomgaard bij de Rode Hoeve past in het historische beeld van de hoeve met een (kleine) hoogstamboomgaard voor eigen consumptie. Deze boomgaarden bestonden veelal uit verschillende fruitsoorten, zoals hier, vooral in het noordoostelijk deel het geval is. De zuidelijke kant van de boomgaard wordt echter gedomineerd door perenbomen. De boomgaard is niet heel oud, maar draagt bij aan de context- en ensemblewaarde met de hoeve en het weiland. De boomgaard aan de noordelijke zijde van de hoeve bestaat uit verschillende soorten en wordt deels nog begrenst door een meidoornhaag die dient als veekering. De boomgaard ten zuiden van de hoeve bestaat voornamelijk uit representatief ontwikkelde perenbomen met piramidale vorm.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. In de omgeving van Bommershoven wordt dit aspect versterkt door de sterke visuele relatie tussen het bouwkundig erfgoed (kerk, kasteel en hoeves) en de boomgaarden. De historische samenhang tussen de hoeves en de boomgaarden is duidelijk afleesbaar in het landschap. Veel van de boomgaarden worden nog begraasd wat verder bijdraagt aan de historische waarde. Ook zijn er verschillende meidoornhagen aanwezig die een sterke ensemblewaarde hebben met de boomgaarden.

Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral in combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Rode Hoeve

 • Omvat
  Opgaande tamme kastanje bij Rode hoeve

 • Omvat
  Opgaande zwarte populier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoogstamboomgaard Rode Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301685 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.