erfgoedobject

Dorpskom Mollem

bouwkundig element
ID
301687
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301687

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpskom Mollem
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Mollem
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Het interessante van deze dorpskern is vooral toe te schrijven aan de ongerepte toestand van de bebouwing van het pleintje rond de kerk, maar ook de beeldbepalende rol die zowel de Sint-Stefanuskerk, als de pastorie spelen.

De afbakening bevat alle bebouwing met beeldbepalende waarde op perspectiefassen in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Stefanuskerk. Hierbinnen bevinden zich de pastorie en de boerenwoning gedateerd 1708. De pastorie is een ongerepte constructie uit het derde kwart van de 18de eeuw met een provinciaal getinte Louis XVI-deur. Gelegen in een ommuurde tuin achter de kerk en beschaduwd door een oude kastanjelaar. De pastorie vormt samen met de kastanjelaar de begrenzing van het straatzicht ten westen van de kerk. De boerenwoning gedateerd 1708 met bewaarde zandstenen rondboogdeur en met resten van kruiskozijnen is haaks ingeplant ten opzichte van de straat en is een goed bewaarde oorspronkelijke constructie.

Vooral de huizen rechts van de kerk (frontaal gezien) verschaffen de landelijke tint aan dit pleintje. Het gemeentehuis speelt eveneens een bepalende visuele rol, onder andere wegens de ligging op een hoek (met de Kasteelstraat) en wegens de bijzondere architecturale eigenschappen. Tot de aantrekkelijkheid van het plein draagt eveneens bij: de verspringende rooilijnen aan beide kanten en op de achtergrond de muur en de weelderige tuin, met oude kastanjelaar, van de pastorie. Als (finale) achtergrond spelen de Canadabomen langs de Gerstebeek (die de tuin van de pastorie afzoomt) een niet minder belangrijke rol.

De dorpskern omvat eveneens de Kasteelstraat vanaf haar begin tot ongeveer ter hoogte van het plein alsmede de Dorpstraat tot aan de Gerstebeek, daar bevinden zich enkele interessante voorbeelden van landelijke architectuur.


Bron: Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000556, Dorpskom (Mollem).
Auteurs: Goeyvaerts, Nele; Van der Veken, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  18de-eeuwse boerenwoning

 • Omvat
  Dorpshoeve

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gemeentehuis van Mollem

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Stefanus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Stefanusparochie met ommuurde tuin

 • Is deel van
  Mollem


Waarnemingen

 • Omvat
  Dorp z.n.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dorpskom Mollem [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301687 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.