erfgoedobject

Hoogstamboomgaarden en veekeringshagen bij Hoeve Henisdaal

landschappelijk element
ID
301693
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301693

Juridische gevolgen

Beschrijving

In en rond Vechmaal zijn diverse hoogstamboomgaarden aanwezig. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden hier dicht bij de bebouwing boomgaarden weergegeven, zo ook bij hoeve Henisdaal. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden gegraasd door vee. Op de topografische kaarten van eind 19de, begin 20ste eeuw zijn de boomgaarden het meest uitgestrekt, ook nabij hoeve Henisdaal zijn grote delen in gebruik voor de fruitproductie. Dit past in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en commercieel ingezet werden.

De huidige boomgaarden bij hoeve Henisdaal zijn nog restanten van het begin 20ste eeuwse areaal. Tegenover de toegang van de hoeve ligt een peren- en appelboomgaard, ten zuidwesten een kersenboomgaard. De boomgaarden worden van de weg afgescheiden door afsluitingshagen van meidoorn die reeds staan afgebeeld op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778). Meidoorn is een typische soort die in deze streek zeer veel wordt toegepast in afsluitingshagen, met name om begrazing door vee mogelijk te maken. De boomgaarden worden nog begraasd wat verder bijdraagt aan de historische waarde. Het geheel van de historische hoeve, burgerhuis, parkje, boomgaarden en meidoornhagen vormen een sterk ensemble en hebben een grote esthetische waarde.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Hoeve Henisdael


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoogstamboomgaarden en veekeringshagen bij Hoeve Henisdaal [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301693 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.