erfgoedobject

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

landschappelijk element
ID
301694
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301694

Juridische gevolgen

Beschrijving

In en rond Vechmaal zijn diverse hoogstamboomgaarden aanwezig. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden hier dicht bij de bebouwing boomgaarden weergegeven. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden begraasd door vee. Ook op de latere topografische kaarten is de grote dichtheid aan hoogstamboomgaarden te zien.

Deze boomgaarden in het centrum van Vechmaal zijn restanten van een eerder uitgestrekter areaal hoogstamboomgaarden. De boomgaarden zijn veelal omgeven door een meidoornhaag en worden nog altijd begraasd wat bijdraagt aan de historische en ensemblewaarde. De boomgaarden in het centrum van het dorp zijn klein van oppervlakte en gevarieerder in soorten.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoogstamboomgaard met veekeringshaag [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301694 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.