erfgoedobject

Ensemble van vakantiewoningen

bouwkundig geheel
ID
301717
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301717

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het betreft een gaaf bewaard ensemble vakantie–architectuur. Het dorpsgezicht omvat naast panden aanleunend bij de cottagestijl, daterend van het begin van de 20ste eeuw ook woningen uit de jaren 1930 met een eerder modernistische vormgeving.

Historiek

De Driftweg gaat terug op de voormalige drift; dit is een pad waarlangs het vee werd gedreven tussen het duin- en poldergebied. Thans is het een geasfalteerde weg, die slechts eenzijdig is bebouwd. De oorspronkelijke bebouwing van kleine hoeven en landarbeiderswoningen maakte plaats voor een aaneengesloten bebouwing die buiten de dorpskom overgaat in geïsoleerde complexen.

Beschrijving

Het ensemble beslaat het eerste gedeelte van de Driftweg aansluitend bij de dorpskom. Deze gevelwand vormt als het ware de zuidoostelijke pendant van de concessie. Het is tevens een visuele afsluiter voor het als monument beschermde tramhuisje. In tegenstelling met het concessiegebied, waar voornamelijk werd geopteerd voor losse villabouw, betreft het aan de Driftweg aaneengesloten bebouwing bestaande uit eclectische panden, gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw en tijdens het interbellum, van twee à drie bouwlagen oorspronkelijk voorzien van voortuintjes. Oorspronkelijke bebouwing van rond 1900 bij het ontstaan van de badplaats bleef hier grotendeels bewaard. Uit kadasteronderzoek blijkt dat de meeste van deze villa’s werden gebouwd in opdracht van mensen uit het binnenland, die een verblijf aan zee wensten.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002251, Kustarchitectuur (S.N., 2003).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2003


Relaties

 • Omvat
  Apotheek Ceres

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café au Congo

 • Omvat
  Crèmerie de Gistelles

 • Omvat
  Eclectisch winkelhuis

 • Omvat
  Hotel du Coq

 • Omvat
  Villa Lucienne

 • Omvat
  Winkelhuis

 • Omvat
  Winkelhuis Yves

 • Omvat
  Woning L'Echo des Bois

 • Omvat
  Woning Windekind

 • Is deel van
  Klemskerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van vakantiewoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301717 (Geraadpleegd op 11-04-2021)