Gemengde hoogstamboomgaard

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Broekom
Straat
Locatie Broekom (Borgloon)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: Januari 2013 - December 2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als houtige beplanting met erfgoedwaarde Gemengde hoogstamboomgaard

Deze vaststelling is geldig sinds 23-12-2016.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze hoogstamboomgaard is aangeplant tussen 1930 en 1960. Dit sluit nog aan bij de periode van de agrarische geschiedenis waarbij de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en voor commercieel gebruik uitgebaat werden. De boomgaard kent een uitval, maar bestaat nog grotendeels uit divere fruitsoorten met representatieve groeivormen.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Broekom

Broekom (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.