erfgoedobject

Holle voetweg

landschappelijk element
ID
301780
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301780

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld landschapsatlasrelict Holle voetweg
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Relict van een historisch voetweg, die in de 17de eeuw nog bestond, maar nadien vervaagd is. Het tracé is op deze plaats nog goed herkenbaar omdat de weg zich daar op de helling van een glooiing heeft ingesneden en de bermen met houtkanten zijn begroeid. De houtkanten markeren het stukje holle weg op een opvallende manier. Door de hoogteverschillen zijn die het best zichtbaar vanaf de Diestersteenweg ten zuiden van het wegrelict.

Oorspronkelijk vormde de voetweg de verbinding tussen Melveren-centrum en de Kelsbeek. Op de topografische kaart van 1884 bestaat de weg nog altijd. Bij een volgende terreinopname in 1933 is enkel het relict nog zichtbaar. Dat betekent dat de weg eind 19de- begin 20ste eeuw in onbruik is geraakt. De andere stukken van het wegtracé zijn in die periode geprivatiseerd of ondergeploegd.

  • S.N. 2011: Op grond van Sint-Trudo. De kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden 1697, s.l.
  • Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1748, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Saint-Mandé (France), schaal 1:14.400, kaartblad 37.

Bron     : -
Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Holle voetweg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301780 (Geraadpleegd op )