Bunker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Zandvliet
Straat Conterscherp
Locatie Conterscherp zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bunker

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I

Beschrijving

Deze begroeide bunker is samen met het exemplaar in de achtertuin van het woonhuis aan Zuidhavendijk 2 opgericht tussen de Conterscherp en Zuidhavendijk. Ze maken deel uit van artilleriestelling K2, die samen met drie andere stellingen in 1917 door Duitse troepen is opgericht te Zandvliet om eventueel de aanvallende Britse vloot op de Schelde onder vuur te kunnen nemen.

Iedere opstelling was voorzien van één of meerdere zware betonnen bunkers als schuilplaats voor het bedienend personeel en als munitiebergplaats. Hiervan is één van oorspronkelijk drie bunkers, gelegen achter het woonhuis van de Zandvlietse Dorpstraat 55 bewaard gebleven. Ook in het landgoed van het Hof van Kums – Van der Elst (stelling K3) zijn de restanten van een grote bunker nog aanwezig. Drie grote bunkers aan de voormalige Lindenhoeve (stelling K1) aan de Zuidhavendijk zijn verdwenen. Ter bevoorrading van deze stellingen was de spoorlijn die bij het fort van Stabroek eindigde, doorgetrokken tot Zandvliet.

Vrijstaande bunker uit gewapend beton met grondplan van circa 6,5 x 6,5 meter. Het bouwprogramma volgde wellicht het gangbare stramien: een fundering die zich boven de waterspiegel bevindt, een vloerdikte van 0,50m en muren tot 1 meter dik. Sommige bunkers waren voorzien van een buitenbekleding uit straatkeien (zie Hof van Kums), andere hadden een puntig afgewerkt bovenvlak.

  • Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, Dia’s, Zandvliet, 1.
  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 853#530.
  • HAVERMANS R. s.d.: De Duitse werken van 1917 in de polder. (Bron: DAN: Informatiemap Berendrecht/Nicasius De Keyser/Zandvliet).
  • HAVERMANS R. 1971: Militaire Werken in Polder en Kempen benoorden Antwerpen, Calmthoutania XXIII.1-2, 35.
  • VERMEIREN H. 2000: Wereldoorlog 1914-1918 in onze polderdorpen. De Duitse verdedigingslinie van 1917, Polderheem 35.1, 66-71.

Bron: -

Auteurs: Van Severen, Elke & Van den Borne, Steven

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Conterscherp

Conterscherp (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.