erfgoedobject

Grafteken Henri Snacken

bouwkundig element
ID: 301790   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301790

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit graf is gelegen aan de noordoostelijke zijde van de kerk. Het is opgericht voor Henricus Jacobus Snacken (1820-1900) en zijn echtgenote Elisabeth Van Beringhen (1825-1908). Henricus Snacken was schrijver en secretaris van het Kerkbestuur tot april 1879 en in 1882 werd hij herbergier. Hij was gedurende 50 jaar (1848-1898) gemeentesecretaris van Zandvliet. Ter ere hiervan kreeg hij nog een grootsch en plechtig jubelfeest.

Dit blauwe hardstenen grafteken is ontworpen door steenhouwer A. Hellemans, gevestigd op het Kiel. Hij volgt zijn vader Jean Hellemans op in 1892 en breidt zelf uit in 1911 tot "A. Hellemans & Zoon". Later neemt de zoon de zaak over onder de naam "Max Hellemans".

Het grafteken heeft de vorm van een gebroken boomstam in kruisvorm op een calvarie. Op de boomstam staan klimop/veil afgebeeld, als teken van trouw, verbondenheid en vriendschap tot in de dood. Op de kruisarmen een banderol met het opschrift 'TER NAGEDACHTENIS'. Op de calvarie is een doek/lijkwade opgehangen waarop de namen van de overledenen zijn aangebracht. Het graf is omheind met metalen kettingen tussen gebiljoende paaltjes met achthoekige bekroning.

  • HAVERMANS A.-M. 2000: Grafmonumenten door de stad Antwerpen overgebracht naar de nieuwe stedelijke begraafplaats Schoonselhof, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, 124.
  • STINISSEN J. & WAELBERS L. 1909: Een Vlaemsch Scheldedorp met een topographische kaart en het Dorp in vogelvlucht gezien, Brasschaat, 15-20.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Gertrudis met kerkhof

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Grafteken Henri Snacken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301790 (Geraadpleegd op 04-08-2020)