erfgoedobject

Grafteken Maria Coleta Taeymans

bouwkundig element
ID: 301791   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301791

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het graf van Maria Coleta Taeymans (1836-1899) is gelegen aan de oostelijke zijde van de Sint-Gertrudiskerk. Maria Coleta was de echtgenote van Gaspard Bossyns, rentenier (1836-1917).

Het grafteken is uitgewerkt als een gebroken boomstam in kruisvorm, die op een sokkel geplaatst is. Ervoor ligt een grafzerk, omgeven door een afsluiting bestaande uit blauwe hardstenen paaltjes, waartussen metalen kettingen. Op de sokkel het opschrift 'TER ZALIGER NAGEDACHTENIS VAN/ MARIA COLETA/ TAEYMANS/ GEBOREN TE GHEEL OP 9 JULI 1836/ OVERLEEDEN TE ANTWERPEN OP 11 JULI 1899/ ECHTGENOOTE VAN CASPARD/ BOSSYNS'.

Op één van deze paaltjes staat volgend opschrift: "CL(ément). JONCKHEER ZOON KIEL". Het steenhouwersbedrijf is in 1894-1895 opgericht door Clément Jonckheer (1871-1932), die het vak leerde bij zijn vader Bernard (1830-1911) gevestigd aan de Sint-Bernardsesteenweg in Kiel. Wanneer deze naar de overzijde van de steenweg verhuisde, richtte hij zijn eigen atelier op aan de Nieuwe Steenweg, later Viaduc, en voegde "fils" toe aan de firmanaam, tevens zijn familienaam. Dit gerespecteerde steenhouwersbedrijf realiseerde heel wat grafmonumenten op de Kielse begraafplaats.

  • HAVERMANS A.-M. 2000: Grafmonumenten door de stad Antwerpen overgebracht naar de nieuwe stedelijke begraafplaats Schoonselhof. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, 124.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Borne, Steven, Van Severen, Elke
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Gertrudis met kerkhof

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Grafteken Maria Coleta Taeymans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301791 (Geraadpleegd op 04-08-2020)