Burcht Hertogen van Brabant

inventaris archeologisch erfgoed \ archeologische zone

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Tervuren
Straat Warande
Locatie Warande (Tervuren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
  • Screening onderzoeksresultaten 2003 herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: 26-08-2014 - 30-06-2015).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als monument Park van Tervuren

Deze bescherming is geldig sinds 05-06-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Park van Tervuren met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-2010.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Park van Tervuren met omgeving

Deze bescherming was geldig van 05-06-2009 tot 10-06-2010.

Beknopte karakterisering

Typologieburchten, donjons
Datering13de eeuw

Beschrijving

In de periode 1982-1986 werd de site van de voormalige hertogelijke burcht, later buitenverblijf van de aartshertogen en zomerresidentie van Karel van Lotharingen onderworpen aan archeologisch onderzoek.

Drie opgravingscampagnes onder leiding van J. De Meulemeester en M. De Wilde volgden elkaar op in een poging om de gekende historische gegevens te bevestigen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de (niet gepubliceerde) resultaten van het archeologisch onderzoek van Maurits. Bequaert in 1942-1944. De resultaten waren meer dan bevredigend en bevestigden de historische gegevens. Op meest oostelijke punt van de landtong werd de oudste, rond 1200 te dateren bebouwing blootgelegd bestaande uit een vierkante zaal (12,6 x 12,6 m) en een gedeeltelijk ingegraven kelder met verdieping (12,6 x 4,2 m). Nog in de 13de eeuw werd deze residentiële constructie versterkt met een donjon (11,5 x 8,3 m) van aanzienlijke afmetingen en met een weermuur. De benedenverdieping van de donjon is nog goed zichtbaar, evenals de basis van de centrale kolom, enkele consoles en de aanzet van een kruisribgewelf. Ook de kelders van de grote, gotische "zale" (48 x 18 m) werden vrij gelegd. De resultaten van de opgravingen zijn gedetailleerd weergegeven in een aantal publicaties. De nog niet voor de helft opgegraven restanten bleven er echter zonder enige vorm van bescherming of consolidatie onbeheerd achter, blootgesteld aan weersomstandigheden en vandalisme.

  • DEWILDE M. 1985: De donjon van het hertogelijk kasteel te Tervuren, Archaeologica Belgica I, deel 1, 141-160.

Bron: Onroerend Erfgoed Beschermingsdossier DB002184, (G. Paesmans, 2003)

Auteurs: Paesmans, Greta

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Tervuren en Warandepark

Warande (Tervuren)

maakt deel uit van Warande

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.