erfgoedobject

Holle weg

landschappelijk element
ID: 301810   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301810

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld landschapsatlasrelict Holle weg
  Deze vaststelling is geldig sinds 23-12-2016

Beschrijving

Deze "insnijding" is een relict van een holle weg die vertrekkend aan de Romeinse weg juist ten oosten van Bommershoven, aftakte als binnenweg naar Terhove. Deze weg liep over de heuvelrug en is door veelvuldig gebruik en erosie ingesneden in de heuvelrug. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) wordt de weg reeds weergegeven. Op de kaart van Vandermaelen (1854) is duidelijk dat het om een voetpad of smalle landweg gaat die ondergeschikt is aan de Romeinse weg. Tot op de topografische kaart van 1960 is deze weg nog afgebeeld. Waarschijnlijk is ze bij de ruilverkaveling afgeschaft. Het diepst ingesneden gedeelte van de weg, gelegen tegen de Romeinse weg, werd daarbij behouden.

Holle wegen zijn ingesneden in de (zand)leembodems (en eventueel in het onderliggend geologisch substraat). Ze liggen meestal loodrecht op de hoogtelijnen en ze kunnen tot tien meter diep zijn. Door het eeuwenlange gebruik van wegen bleef de bovengrond onbegroeid en stond deze dus bloot aan erosie. Doordat telkens een laag sediment afstroomde bij hevige regenval, sneed de weg zich diep in, wat de erosie alleen maar versterkte. Langs weerszijden zijn meestal steile wanden te zien die spontaan begroeiden of beplant werden met bomen en struiken (vaak hakhout). Deze vegetatie heeft veelal een hoge biologische waarde en veel dieren vinden er hun onderkomen.

Tegenwoordig vormt de weg een diep ingesneden ravijnachtige laagte die begroeid is met verschillende bomen en struiken. Op de hoogte tussen de twee holle wegen (deze weg en de Romeinse kassei) stond op de Ferrariskaart een kapel en boom.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 2015


Relaties

 • Is deel van
  Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal

 • Omvat
  Pues Boom

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301810 (Geraadpleegd op 04-07-2020)