Cluster van hoogstamboomgaarden

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heks
Straat
Locatie Heks (Heers)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: Januari 2013 - December 2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als houtige beplanting met erfgoedwaarde Cluster van hoogstamboomgaarden

Deze vaststelling is geldig sinds 23-12-2016.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden op deze plek, dicht bij de bebouwing, boomgaarden weergegeven. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden begraasd door vee. De boomgaarden worden rond het begin van de 20ste eeuw ook op grotere afstand van de bebouwing uitgebreid. Dit past in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en grote delen van het landschap zouden beslaan. De huidige boomgaarden zijn een complex van boomgaarden die horen bij de bebouwing langs de Hekslaan, waaronder een hoeve in U-vorm en twee dorpswoningen.

De boomgaarden bestaan voornamelijk uit kersen en langs de weg naar het Manshovenhof is de boomgaard van de weg afgescheiden door een meidoornhaag. Dit betekent dat de boomgaarden begraasd werden/worden. Ook is er nog een ijzeren toegangshek aanwezig wat verder bijdraagd aan de ensemblewaarde.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Heks

Heks (Heers)

is gerelateerd aan Hoeve in U-vorm

Hekslaan 108, Heers (Limburg)

is gerelateerd aan Twee dorpswoningen

Lod.Lavkistraat 5-7, Heers (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.